Propisi

Ministarstvo zdravstva 2318 Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), ministar zdravstva donosi PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI HRANE I. OPĆE ODREDBE Predmet Pravilnika Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuje način i program...

  OBAVIJEST POLAZNICIMA I ZAINTERESIRANIMA Člankom 37, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br.: 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) propisano je:             Potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni prije početka rada moraju imati osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i...

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 2321 Na temelju članka 37. stavka 7. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), ministar zdravstva donosi PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI I. OPĆE ODREDBE Predmet Pravilnika Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuje način i program...

Objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN. 116/2017) započinje najavljivana obveza naplate plastičnih vrećica od 1. siječnja 2019. U prijelaznom periodu Fond iduće godine dana provesti kampanju za informiranje javnosti i podizanje svijesti o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje...

Podizanjem praga za obrte s paušalnim oporezivanjem dohotka na 300.000,00 kuna godišnjeg prihoda odnosno njegovim izjednačavanjem s pragom za ulazak u sustav PDV-a, došlo je do povećanog interesa obrtnika za ulazak u sustav paušalnog oporezivanja dohotka. Mnoge obrtnike obveznike poreza na dohodak i vođenja poslovnih...

Dana 30. studenoga 2018. godine u Narodnim novinama broj 106/18 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, a isti stupa na snagu 1. prosinca 2018. godine.  Prema navedenom Pravilniku od 1. prosinca 2018. godine porez na dohodak se ne plaća na isplaćene...

U Narodnim novinama 91/2018 objavljen je Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima koji govori o obvezama poslodavca i upućuje kako bi se spriječilo izlaganje radnika riziku po sigurnost i zdravlje zbog nekih opasnih kemikalija.  Uvođenjem...

Održan sastanak s predstavnicima Središnjeg ureda Porezne uprave - usvojen prijedlog Sekcije računovođa HOK-a Porezna uprava obavijestila je sve obveznike podnošenja JOPPD obrasca da je omogućeno slanje jedan mjesec unaprijed (do zadnjeg dana slijedećeg mjeseca). Podsjećamo, ovo je bio samo jedan od konstruktivnih prijedloga Sekcije računovođa Hrvatske...