Ustrojstvo

TIJELA UDRUŽENJA

SKUPŠTINA


Skupština Udruženja obrtnika Sesvete je najviše tijelo upravljanja Udruženja, a broji 27 članova izabranih prema strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti.
Mandat Skupštine traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor ima 9 članova, sedam biranih po funkciji predsjednika ceha te dva člana imenovana od strane Skupštine po prijedlogu predsjednika Udruženja.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Predsjednik Udruženja je obrtnik – član Udruženja kojeg imenuje i razrješava Skupština. Mandat predsjednika Udruženja traje 4 godine s pravom reizbora.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor imenuje Skupština Udruženja i broji tri člana koji između sebe biraju predsjednika. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

TAJNIK UDRUŽENJA

Udruženje ima svog tajnika koji organizira i sprovodi odluke Tijela Udruženja i koordinira radom stručne službe.