Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Voditelj obrade osobnih podataka: Udruženje obrtnika Sesvete
Adresa: Ninska 11c, 10360 Sesvete
Tel. : 01/2001-086
E-mail: uo.sesvete@hok.hr

Prikupljamo slijedeće kategorije osobnih podataka:

Kategorija ispitanika Kategorije osobnih podataka Svrha i pravni temelj
Članovi Udruženja obrtnika Sesvete Ime, adresa, oib, telefon, e-mail  

Slanje informacija, obavijesti

 

Posjetitelj

 

snimka sa videonadzorne kamere

Zaštita osoba i imovine temeljem legitimnog interesa
 

Vanjski korisnici usluga

 

Ime, adresa, oib, telefon, e-mail

Izvršenje ugovornih obveza sa vanjskim korisnicima usluga, prema Zakonu o obveznim odnosima, itd.
 

Zaposlenici

 

Ime, adresa, oib, telefon, e-mail i ostali podaci potrebni za sklapanje ugovora

 

Izvršenje ugovorne obveze

 

Klub umirovljenih obrtnika

 

Ime, adresa, oib, telefon, e-mail

 

Slanje informacija, obavijesti

 

Obrti, mentori i obrazovanje

Ime, adresa, oib, datum i godina oođenja, telefon, e-mail, podaci o obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naokovanja prema Zakonu o obrtu s pripadajućim pravilnicima (Pravilnik o naukovanju, itd,)
Dužnosnici UO Sesvete i članovi ispitnih komisija Ime, adresa, oib, datum i godina rođenja, telefon, e-mail, podaci o obrazovanju, financijski podaci (žiro račun i dr.) Prema statutu UO Sesvete, u skladu sa Zakonom o obrtu, Prema Zakonu o obrtu s pripadajućim pravilnicima (Pravilnik o naukovanju, itd,)
Kandidati – javni natječaj Svi osobni podaci dostavljeni u CV-u i zamolbi Provedba javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa

 

Većinu osobnih podataka dobivamo izravno od Vas kao ispitanika, no osobne podatke( e-mail, broj mobitela) također prikupljamo i neizravno iz javnih izvora u svrhu slanja obavijesti, informacija.

Podatke prikupljamo temeljem slijedećih pravnih osnova:

Vaše privole, koju uvijek možete povući slanjem e-maila na adresu: uo.sesvete@hok.hr

Ugovora, jer je obrada podataka nužna radi izvršenja ugovorne obveze s Vama, ukoliko nam ih ne pružite nećemo biti u mogućnosti s Vama sklopiti ugovor.

Odredba zakonskih i podzakonskih propisa jer je obrada podataka nužna radi poštivanja pravnih obveza.

Vaše podatke možemo obrađivati ako je obrada nužna radi zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe.

Vaše podatke možemo obrađivati ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade. (davanje podataka tijelima javne vlasti)

Vaše podatke možemo obrađivati ako je obrada nužna za potrebe definiranih legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa:
Tijelima javne vlasti radi poštivanja pravnih obveza (HZZO,HZMO…) izvršiteljima obrade radi izvršenja ugovorne obveze s Vama (DOSTAVNA SLUŽBA) ili poslovnim partnerima temeljem našeg legitimnog interesa ili privole (ODVJETNIČKO DRUŠTVO, MARKETING AGENCIJA).

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka:
Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi.

Kao ispitanik imate slijedeća prava vezana uz obradu Vaših osobnih podatka:

Imate pravo povući privolu – koju ste dali za pojedinu svrhu obrade u bilo kojem trenutku u tom slučaju Vaše podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Pravo na prigovor: imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti obrazloženi prigovor na obradu Vaših osobnih podataka. U tom slučaju više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke osim ako postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili se obrađuju radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ako uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, Vaši osobni podaci više se neće obrađivati u takve svrhe.

Pravo na ograničenje obrade: imate pravo zatražiti ograničenje obrade u slučaju da osporavate točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita i protivite se brisanju Vaših osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje uporabe, te u slučaju kada ste uložili prigovor na obradu i očekujete potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge.

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu ili na e-mail: uo.sesvete@hok.hr
Svoj prigovor možete uputiti i nadležnom nadzornom tijelu u Hrvatskoj – Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, a mi imamo obvezu obrisati ih bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
a. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
b. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
c. ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa grupe za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka
d. osobni podaci nezakonito su obrađeni
e. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze

Pravo na pristup podacima: imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, razdoblje pohrane i sl.

Pravo na ispravak: imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas, no u određenim situacijama i obvezu ažurirati svoje osobne podatke.

Pravo na prijenos podataka: imate pravo dobiti osobne podatke koji se odnose na Vas te ih prenijeti drugom voditelju obrade.

Sigurnost osobnih podataka osiguravamo na način:
Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.