Vodič za označavanje nepretpakirane hrane – HOK, primjena

Vodič za označavanje nepretpakirane hrane – HOK, primjena

Nastavno na ranije dostavljene informacije o obavezi primjene Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani i prateći Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani koje smo sukcesivno dostavljali u 2015., 2016. i 2017. godini, i ovim putem želimo naglasiti važnost primjene Pravilnika, odnosno Vodiča u svakodnevnom poslovanju.
Vodič koji je objavilo Min. poljoprivrede možete pronaći https://www.mps.hr/UserDocsImages/publikacije/2015/Vodi%C4%8D%20za%20informiranje%20potro%C5%A1a%C4%8Da%20o%20nepretpakiranoj%20hrani%202015.pdf

Radi lakše primjene skrećemo pozornost na Vodič za označavanje nepretpakirane hrane pripremljen pri Savjetodavnoj službi Hrvatske obrtničke komore kojeg dostavljamo u privitku a koji je također već ranije proslijeđen po sustavu.
U Vodiču za označavanje nepretpakirane hrane – HOK ugrađene su i izmjene koje su se dogodile nakon izdanja Vodiča Ministarstva poljoprivrede u zakonodavnom okviru EU i RH koji se odnosi na označavanje nepretpakirane hrane. Obzirom na nadolazeću turističku sezonu i pojačani inspekcijski nadzor, ali primarno u interesu kupaca/gostiju, dostavljamo upute koje ćete pronaći u našem Vodiču.

Posebnu napomenu skrećemo ugostiteljima, gdje očekujemo pojačani nadzor nadležnih inspekcijskih službi budući da je pregledom terena evidentirano da veliki broj ugostitelja još uvijek nije primijenio obavezu isticanja i obavještavanja potrošača o pojedinim alergenima tj. sastojcima koji uzrokuju intoleranciju.

Način na koji ugostitelji moraju ispuniti obaveze iz Pravilnika, odnosno Vodiča ostavljeno je ugostiteljima na izbor.
U vodiču Ministarstva poljoprivrede na stranici 38. „PRILOG III. PRAKTIČNI SAVJETI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O ALERGENIMA“ navedeni su praktični savjeti za pružanje informacija o alergenima u ugostiteljskim objektima i trgovinama na malo.
U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća, slobodno se možete obratiti Savjetodavnoj službi HOKa na broj telefona 072 000 026 ili u Odjel za organizaciju rada cehova HOKa.
Vodič:VODIČ-HOK-hrana-2016-06-10

Podijeli na FB