Kategorija: Propisi

28

lis2022
Pravilnik o dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom Objavljeno: 26.listopada 2022.   ​​U „Narodnim novinama“ br. 125/22 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom​ . ​​
28. listopada 2022.admin

14

lis2022
U Narodnim novinama, br. 117/22 od 7. 10. 2022. objavljeni su sljedeći pravilnici: Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda Pravilnikom se određuje način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda koja za potrošača mora biti istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo, čitljivo i na lako uočljiv ... Čitaj više
14. listopada 2022.admin

30

ruj2022
​U Narodnim novinama, broj 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak te je isti dostupan pod sljedećom poveznicom Narodne novine. Odredbe navedenog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na: ​povećanje neoporezivih iznosa primitaka stupaju na snagu 1. listopada 2022., mogućnost promjene načina podmirivanja troškova prehrane radnicima tijekom ... Čitaj više
30. rujna 2022.admin

30

ruj2022
​U "Narodnim novinama", br. 113/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ​pročišćeni tekst istog možete pročitati ovdje​.​​ Preuzeto sa Porezna uprava
30. rujna 2022.admin

07

ruj2022
Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u predlaže se da se stopom PDV-a od 0% oporezuje isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuka i ugradnja solarnih ploča u blizini ... Čitaj više
7. rujna 2022.admin

02

ruj2022
Dana 5. rujna 2022. započinje razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena za sve poslovne subjekte (u euru i kuni) uz primjenu fiksnog tečaja konverzije te će trajati zaključno do 31.12.2023.    Što sve ono podrazumijeva te koje prilagodbe i promjene svaki obrtnik morati provesti u svom poslovanju  u procesu uvođenja eura sukladno Zakonu o uvođenju eura kao ... Čitaj više
2. rujna 2022.admin

01

kol2022
Taj dopust nije obvezan, no ako ga otac želi, poslodavac mu ga mora omogućiti. U protivnom, platit će kaznu. Očevi u Hrvatskoj od danas imaju pravo na – plaćeni očinski dopust. Trajat će 10, odnosno 15 dana, ovisno o tome je li riječ o jednom djetetu ili blizancima ili više djece ... Čitaj više
1. kolovoza 2022.admin

15

lip2022
Objavljena revidirana verzija Smjernica za prilagodbu gospodstava u procesu zamjene hrvatske kune eurom (lipanj 2022.)     Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izradio je dokument Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom s ciljem pravovremenog informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura. Nakon donošenja ... Čitaj više
15. lipnja 2022.admin

06

lip2022
Odredbom članka 31. stavka 2. Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021), propisana je obveza vođenja građevinskog dnevnika kroz modul eGrađevinski dnevnik od 1. srpnja 2022. Međutim, uzimajući u obzir situaciju vezanu uz bolest Covid19 ... Čitaj više
6. lipnja 2022.admin

01

lip2022
Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 13. svibnja 2022. godine usvojio Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Zakon će stupiti na snagu prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura koja se očekuje u srpnju ove godine. Zakonom se uređuju pravila za preračunavanje, opskrbu i zamjena ... Čitaj više
1. lipnja 2022.admin