Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

U Narodnim novinama 91/2018 objavljen je Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima koji govori o obvezama poslodavca i upućuje kako bi se spriječilo izlaganje radnika riziku po sigurnost i zdravlje zbog nekih opasnih kemikalija. 

Uvođenjem tzv. zatvorenog sistema kao glavna mjera sprječava se izlaganje radnika opasnim kemikalijama. Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve poslove na kojima su radnici izloženi ili bi mogli biti izloženi opasnim kemikalijama.

Obveze poslodavca

Određivanje i procjenjivanje rizika. Prilikom izrade procjene rizika poslodavac prvo mora utvrditi na kojim su sve mjestima rada radnici izloženi ili mogu biti izloženi opasnim kemikalijama. Nakon što utvrdi prisutnost opasnih kemikalija, poslodavac procjenjuje rizik za sigurnost i zdravlje radnika uzimajući u obzir obveze propisane predmetnim pravilnikom, a sukladno svojstvu opasnih kemikalija.

Zdravstveni nadzor

Poslodavac mora osigurati odgovarajući zdravstveni nadzor onih radnika, za koje su rezultati procjene rizika ukazali na rizike po zdravlje zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu. Takve mjere uključuju vođenje evidencija o zdravstvenom nadzoru izloženih radnika i njihovoj dostupnosti radnicima odnosno njihovim povjerenicima za zaštitu na radu.

Zdravstveni nadzor provodi se:

–  kada je izloženost radnika opasnim kemikalijama takva da se utvrđena bolest ili štetni utjecaj na zdravlje može pripisati izloženosti opasnoj kemikaliji,

–  kada postoji vjerojatnost da se bolest ili učinak pojavi pod posebnim uvjetima rada,

–  kada tehnike provjere predstavljaju mali rizik za radnike.

Poslodavac mora za svakog radnika pod zdravstvenim nadzorom voditi i dopunjavati evidencije izloženosti opasnim kemikalijama, a specijalist medicine rada mora za svakog radnika, vodi evidenciju zdravstvenih pregleda. Specijalist medicine rada dužan je nakon obavljenog zdravstvenog nadzora poslodavcu preporučiti mjere za sprječavanje oštećenja zdravlja kada te mjere smatra neophodnim.

Podijeli na FB