Novi higijenski standardi EU-a za materijale i proizvode u dodiru s vodom za piće

Novi higijenski standardi EU-a za materijale i proizvode u dodiru s vodom za piće

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj objavilo je vijest o donošenju novih minimalnih higijenskih standarda za materijale i proizvode koji dolaze u dodir s vodom za piće. Zahvaljujući njima, voda za piće postat će sigurnija te će se smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća koja proizvode relevantne materijale i proizvode, kao i za nacionalna tijela koja provode njihovo odobravanje.

Novi standardi primjenjivat će se na materijale i proizvode poput dovodnih cijevi, ventila, pumpi, vodomjera, okova i slavina namijenjene uporabi u novim postrojenjima za zahvaćanje, obradu, skladištenje i distribuciju vode ili pri obnovi te popravku starijih postrojenja, a bit će usmjereni na sprečavanje rasta mikroba i smanjenje rizika od ispuštanja štetnih tvari u vodu za piće.  

U Uniji je do sada po ovom pitanju nedostajalo usklađenosti pa su proizvođači bili obvezni tražiti različita odobrenja u svakoj državi članici u kojoj su htjeli prodavati svoje proizvode.

Materijali i proizvodi koji su u skladu s novim standardima, dobit će, zahvaljujući novim pravilima, izjavu o sukladnosti i posebnu oznaku Europske unije, što će omogućiti prodaju proizvoda diljem EU-a bez ograničenja povezanih s pitanjima javnog zdravlja ili okoliša. Nova će pravila također pojednostaviti i rad na odobravanju koji su do sada provodila nacionalna tijela.

Novim se pravilima odgovara na prvu uspješnu europsku građansku inicijativu „Right2Water“, koja je prikupila 1,6 milijuna potpisa potpore poboljšanju pristupa sigurnoj pitkoj vodi za sve Europljane.

Pravila se nadovezuju i na Direktivu o vodi za piće koja je revidirana je 2020. Direktivom se svim Europljanima jamči sigurniji pristup vodi i osiguravaju najviši standardi u svijetu za pitku vodu, u skladu s ambicijama nulte stope onečišćenja najavljenima u europskom Zelenom planu. Države članice imale su obvezu prenijeti Direktivu o vodi za piće u nacionalne zakone do 12. siječnja 2023., no šest država članica to još nije učinilo; Europska komisija stoga blisko surađuje s tim državama kako bi osigurala pravilan prijenos pravila u nacionalne zakone.

U tijeku je i rad na daljnjim metodologijama i smjernicama propisanima Direktivom o vodi za piće, među ostalim o tome kako mjeriti mikroplastiku i ostale štetne tvari u vodi za piće.

Novi higijenski standardi primjenjivat će se od 31. prosinca 2026. godine.

Više informacija o vodi za piće i novim higijenskim standardima možete pronaći ovdje.

Provedbene odluke i delegirane uredbe u skladu s Direktivom o vodi za piće na hrvatskom jeziku možete pronaći ovdje.

Podijeli na FB