Prijevoz

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj objavilo je vijest o donošenju novih minimalnih higijenskih standarda za materijale i proizvode koji dolaze u dodir s vodom za piće. Zahvaljujući njima, voda za piće postat će sigurnija te će se smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća koja proizvode relevantne materijale i...

S obzirom na prestanak obveze dvojnog iskazivanja cijena te nastavno na upite iz Komorskog sustava što učiniti s preostalim fizičkim naljepnicama Etičkog kodeksa koje nisu preuzete, obavještavamo Vas da ih je potrebno uništiti. Stoga preostale naljepnice savjetujemo prebrojati, prerezati i o tome sastaviti bilješku....

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja otvorilo je javni poziv za Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2023. godinu. Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri...

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi anketno ispitivanje o zelenoj transformaciji poslovnih subjekata i potencijala za obrazovanje i zapošljavanja na zelenim radnim mjestima. Pozivamo  Vas da ispunite kratki anketni upitnik koji Vam je poslan putem elektroničke pošte, a rok za ispunjavanje je 31. siječnja 2024. godine. Prikupjeni podaci...

​​Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu sada mogu brže i jednostavnije, putem mobilne aplikacije mPorezna​ u samo par klikova, dostaviti obrazac PO-SD.  ​Aplikacija temeljem podataka o ukupno ostvarenim primicima vrši obračun te pretpopunjava obrazac s mogućnošću izmjene od strane...

​Pripremljena je brošura s primjerima primjene odredbi Zakona o doprinosima i Pravilnika o doprinosima o umanjenju mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Brošura je dostupna u dijelu Obrasci / Obrazac JOPPD / Umanjenja mjesečnih osnovica.​ ​​Preuzeto sa: Porezna uprava...

Parlament i Vijeće postigli su krajem prosinca privremeni dogovor o novim pravilima za smanjenje emisija iz cestovnog prometa za osobne automobile, kombije, autobuse, kamione i prikolice. Uredbom o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila Euro 7, nastoji se poduprijeti prijelaz na čistu mobilnost, održati cjenovna pristupačnost...