Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Dana 26. ožujka 2021. godine u Narodnim novinama (30/21) objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19), a neke od najvažnijih promjena koje su stupile na snagu su:

  • Vozači koji upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola B kategorije, a koji obavljaju javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, mikroprijevoz, shuttle prijevoz ili povremeni prijevoz putnika moraju steći početnu kvalifikaciju po programu za vozače B kategorije
  • Prijevoznici pri obavljanju povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu više nisu dužni imati putni list
  • Naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi djelatnosti naplaćuje se ovisno o najvećem broju vozila kojima se planira obavljati autotaksi prijevoz putnika, i to tako da se za jedno do dva vozila naplaćuje iznos kao za jednu dozvolu, za tri do deset vozila naplaćuje se iznos kao za šest dozvola, za 11 do 50 vozila naplaćuje se iznos kao za 30 dozvola, za 50 do 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 70 dozvola, a za više od 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 100 dozvola
  • Ministarstvo će Pravilnikom propisati način vođenja evidencija o izdanim autotaksi dozvolama
  • Ukida se obveza posjedovanja licence za prijevoz za vlastite potrebe teretnim vozilima najveće dopuštene mase preko 12 tona

Pročišćeni tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu možete preuzeti na linku koji se nalazi na dnu ovog maila.

S poštovanjem,

Marko Turković
Odjel za organizaciju rada cehova
Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II, 10002 Zagreb
tel: 01/48 06 666 (centrala)
e-mail: hok@hok.hr

Datoteke za preuzimanje:
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu_izmjene 26_3_2021_.doc

Podijeli na FB