Studentski limit

Studentski limit

Objavljeno: 15.prosinca 2022.

 

​Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dohodak koji je prošao drugo čitanje u Hrvatskom Saboru povećat će se iznos primitaka kojeg fizička osoba može ostvariti (uključujući i učenike/studente), a da se i dalje može smatrati uzdržavanim članom. 

Vezano uz rad studenata prije svega napominjemo kako je potrebno razlikovati:

  1. ​​Iznos do kojeg se student može smatrati uzdržavanim članom i
  2. Iznos do kojeg  primici koje student ostvari radom preko učeničkih i studentskih udruga ne podliježu oporezivanju

te da se ovisno o tome primjenjuju i različiti načini obračuna.

1. Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak predlaže se povećanje iznosa primitaka do kojeg se neka fizička osoba (uključujući i studenta) može smatrati uzdržavanim članom i to s 15.000,00 kn godišnje na 24.000,00 kn godišnje te bi se navedena izmjena primjenjivala već u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu i nadalje. ​

S obzirom na primjenu godišnjeg obračuna dohotka i poreza na dohodak, priznavanje porezne olakšice primjenjuje se na slijedeći način:

Ako je roditelj sa svoje porezne kartice tijekom 2022. odjavio ili uopće nije prijavio dijete na poreznu karticu koje je u 2022. ostvarilo primitke veće od 15.000,00 kn, radi ostvarivanja prava na uvećani osobni odbitak može do 28.2.2023. podnijeti Obrazac ZPP-DOH, pod uvjetom da primici djeteta do kraja godine ne prijeđu iznos od 24.000,00 kn. 

Ako roditelj nije odjavio sa svoje porezne kartice dijete koje je ostvarilo primitke veće 15.000,00, a manje od 24.000,00 kuna, isti radi ostvarivanja prava na uvećani osobni odbitak za to dijete nema obvezu podnošenja Obrasca ZPP-DOH već će mu se pri utvrđivanju godišnjeg dohotka u posebnom postupku, kojeg provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti, priznati pravo na uvećani osobni odbitak za cijelo razdoblje. Naime, budući da Porezna uprava temeljem podataka iskazanih na poreznoj kartici raspolaže svim bitnim podacima roditelju će se utvrditi pravo na uvećani osobni odbitak za to dijete.

2. S druge strane prilagodba odnosno povećanje neoporezivog iznosa primitaka učenika i studenata na redovitom školovanju za rad putem učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima s 15.000,00 kn godišnje na 24.000,00 godišnje izvršiti će se izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak (kojim je uređen neoporezivi iznos tih primitaka) s primjenom od 1. siječnja 2023. Naime, obzirom da se učenicima i studentima prilikom svake isplate primitka za rad preko učeničkih i studentski udruga iznad propisanog neoporezivog iznosa obračunava, obustavlja i uplaćuje predujam poreza na dohodak odnosno da se radi o obračunu koji se primjenjuje pri svakoj isplati te da priznavanje neoporezivog iznosa primitaka učenicima i studentima nije predviđeno putem godišnjeg obračuna (kao priznavanje porezne olakšice za uzdržavanog člana) promjene u tom dijelu propisati će se od 1. siječnja 2023. Shodno tome, od 1. siječnja 2023. primici učenika i studenata do iznosa 72.000,00 kn koji uključuje neoporezivi iznos od 24.000,00 kn i godišnji osnovni osobni odbitak od 48.000,00 kn neće podlijegati oporezivanju (umjesto trenutnog važećeg iznosa od 63.000,00 kn kojeg čini neoporezivi iznos od 15.000,00 kn i godišnji osnovni osobni odbitak od 48.000,00 kn).

Dakle, studenti koji ostvare više od 15.000,00 a manje od 24.000,00 kn primitaka moći će se u 2022. i nadalje smatrati uzdržavanim članovi svojim roditeljima/uzdržavateljima. 

Studenti koji u 2022. ostvare više od 63.000,00 kn primitaka godišnje na osnovu rada preko učeničkih i studentskih udruga imat će obvezu plaćanja poreza na dohodak, dok će u 2023. biti obveznici poreza na dohodak kada ostvare više od 72.000,00 kn tih primitaka. 

Preuzeto sa: Porezna uprava

Podijeli na FB