Stopa PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča

Stopa PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u predlaže se da se stopom PDV-a od 0% oporezuje isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuka i ugradnja solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada, prvoga dana od dana objave toga Zakona u Narodnim novinama.
 
Temeljem navedenog Prijedloga zakona u nastavku dajemo pojašnjenja u obliku odgovora na pitanja, međutim napominjemo da procedura donošenja navedenog Prijedloga zakona u Hrvatskome saboru tek slijedi te ovisno o tome očekivano stupanje na snagu Zakona je početkom listopada. Odgovori će se primjenjivati pod uvjetom da tijekom rasprave u Hrvatskome saboru ne dođe do promjena navedenog Prijedloga zakona.
 
1. “Solarne ploče” mogu podrazumijevati i fotonaponske panele (za proizvodnju električne energije) kao i solarne ploče za sustave koji proizvode toplinsku energiju (za grijanje vode ili dogrijavanje životnog prostora). Hoće li se oslobođenje od PDV-a odnositi i na jedne i na druge? Ili je planirano stopu od 0% primjenjivati samo na fotonaponske sustave?
 
Pod pojmom isporuka i ugradanja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome bi se stopom PDV-a od 0% oporezivala sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).
 
Prema tome, isporuka i ugradnja fotonaponskih panela (za proizvodnju električne energije) kao i solarnih ploča za sustave koji proizvode toplinsku energiju (za grijanje vode ili dogrijavanje životnog prostora) oporezivala bi se stopom PDV-a od 0% u slučaju ugradnje na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.
 
Sama isporuka solarnih ploča bez ugradnje te ostale opreme koja prati ugradnju solarnih ploča kao trgovačke robe, kao i isporuka i ugradanja solarnih ploča koja ne podrazumijeva realizaciju projekta izvedbe jednostavne građevine, bila bi i nadalje oporeziva općom stopom PDV-a od 25%.
 
2. Konkretno me zanima situacija u kojoj ja kao projektant imam partnera izvođača, te time moja firma nudi ključ u ruke. Da li u tom slučaju i dalje vrijedi nulta stopa PDV-a prema kupcu, te prema meni za račun kojeg mi ispostavlja moj partner izvođač?
 
Pri isporuci i ugradnji solarnih ploča (zajedno sa svom pratećom opremom i uslugama) na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa, koje jedan ili više izvođača obavljaju građanima, energetskim zajednicama građana (kod više stambenih zgrada) i osobama koje obavljaju djelatnost od javnog interesa, PDV bi obračunavali po stopi od 0%.
 
Porezni obveznik koji se smatra izvođačem i koji obavlja isporuku i ugradnju solarnih ploča, prilikom nabave solarnih ploča, ostale opreme i usluga potrebnih za njihovu ugradnju plaća PDV po stopi od 25% koji u cijelosti koristi kao odbitak pretporeza. 
 
Prema tome, podizvođač koji obavlja primjerice izvedbeni dio projekta, za što izdaje račun glavnom izvođaču, na obavljenu uslugu ne bi mogao primijeniti stopu PDV-a od 0%, već bi primijenio prijenos porezne obveze na glavnog izvođača koji je upisan u registar obveznika PDV-a.
 
3. Nadam se da će ta mjera biti donesena odmah, i odnositi će se na one koji su potpisali ugovore u ovoj godini. Ukoliko ta odluka bude donesena za sljedeću godinu, ja kao i mnogi drugi koji su investirali u fotonaponske elektrane, nećemo moći iskoristiti te povlastice.
 
Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u predlaže se da se stopom PDV-a od 0% oporezuje isporuka i ugradnja solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuka i ugradnja solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada, prvoga dana od dana objave toga Zakona u Narodnim novinama.
 
To znači da bi se sve takve isporuke obavljene prvoga dana od dana objave Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u u Narodnim novinama oporezivale stopom PDV-a od 0%, očekivano od listopada 2022. Retroaktivna primjena stope PDV-a od 0% na isporuke obavljene prije stupanja na snagu toga Zakona nije moguća.

​​Preuzeto sa Porezna uprava

Podijeli na FB