Što je PO-SD u paušalnom obrtu?

Što je PO-SD u paušalnom obrtu?

Bliži se kraj kalendarske godine i, za paušalne obrtnike, vrijeme predaje PO-SD obrasca. Da bi naši poduzetnici naučili kako ga napraviti, održano je predavanje Napravi svoj PO-SD! koje je vodila Zora Kostić.

PO-SD obrazac je dokument na temelju kojeg Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza za iduću godinu. Ta obveza se utvrđuje prema ostvarenom prometu u protekloj godini iskazanom na PO-SD obrascu koji se predaje do 15. siječnja sljedeće kalendarske godine.

Svaki poduzetnik je dužan za isporučena dobra ili usluge izdati račun. Poslovne primitke koji nastaju u vezi s obavljanjem samostalne djelatnosti, paušalni obrtnici bilježe u knjigu primitaka nakon što su naplaćeni.

Što su poslovni primitci?

Poslovni primitci su sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) što ih obrtnik u okviru samostalne djelatnosti primi u poreznom razdoblju. Dok se račun ne naplati, nije primitak, osim kod zatvaranja obrta.

No, postoje iznimke. Primitcima se ne smatraju:

  • novčana naknada za nezaposlene isplaćena od strane HZZ-a,
  • potpora za samozapošljavanje isplaćena od HZZ-a,
  • naknada za očuvanje radnih mjesta,
  • otpis doprinosa u sklopu mjere za očuvanje radnih mjesta
  • pozajmice i krediti.

Pri predaji PO-SD obrasca za navedene iznimke se prilaže “Obrazloženje razlike primitaka po žiro računu i PO-SD obrasca” te vezani izvodi i ugovori.

Preuzeto sa: Plavi ured

Podijeli na FB