Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine

Objavljen je Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (NN12/2019).
Na ovom linku možete preuzeti tekst Pravilnika : /file/files/Pravilnik%20o%20ostvarivanju%20prava%20na%20povrat%20dijela%20pla%C4%87ene%20tro%C5%A1arine%20za%20dizelsko%20gorivo…%20(NN%2012.2019).pdf
Obrazac zahtjeva za povrat trošarine možete u obliku tablice preuzeti ovdje: /file/files/Obrazac%201_povrat%20tro%C5%A1arine%20za%20prijevoznike.xlsx
Na stranicama Carinske uprave ( https://carina.gov.hr/vijesti/objava-pravilnika-o-ostvarivanju-prava-na-povrat-dijela-placene-trosarine-za-dizelsko-gorivo-u-komercijalnom-prijevozu-robe-i-putnika/6370 ) nalazi se informacija da se iznos povrata dijela plaćene trošarine obračunava po litri dizelskog goriva i iznosi 0,6071 HRK, odnosno 607,11 kn na 1.000 litara goriva.

Naime, 1. siječnja 2019. godine na snagu stupio novi Zakon o trošarinama NN 106/2018 koji predviđa povrat trošarine za komercijalni prijevoz robe i putnika. Niže je članak 104. Zakona o trošarinama koji regulira to pitanje:
Povrat trošarine za komercijalni prijevoz robe i putnika
Članak 104.
(1) Pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije. Povrat trošarine određuje se u visini razlike trošarine važeće na dan kupnje dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj i minimalno propisane visine trošarine na dizelsko gorivo koja iznosi 330 eura, a koji iznos se preračunava u nacionalnu valutu sukladno članku 142. ovoga Zakona.
(2) Pravo na povrat u smislu stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako se dizelsko gorivo koristi kao pogonsko gorivo:
1. u komercijalnom prijevozu robe s registriranim kamionom ili kamionom s prikolicom koji su namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona
2. u komercijalnom prijevozu putnika s cestovnim vozilima kategorije M2 ili M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila, neovisno o tome radi li se o redovitom ili povremenom prijevozu.
(3) Korisnici prava na povrat dužni su upisati se u registar korisnika prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.
(4) Povrat plaćene trošarine ostvaruje se na temelju zahtjeva koji se podnosi nadležnom carinskom uredu uz dokaz o registraciji motornog vozila te obavljenom komercijalnom prijevozu i računima za kupnju dizelskog goriva na području Republike Hrvatske, na kojem mora biti naveden podatak o registarskoj oznaci motornog vozila. Nadležni carinski ured može tražiti prilaganje i drugih dokaza za koje ocijeni da su bitni za odlučivanje o zahtjevu. Zahtjev za povrat trošarine mora biti utemeljen na potpunim i točnim podacima te uz zahtjev moraju biti podnesene vjerodostojne, točne i valjane isprave kojima se dokazuje osnovanost zahtjeva.
(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s upisivanjem u registar korisnika prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika, sadržaj zahtjeva za povrat te potrebne dokaze za ostvarivanje prava na povrat trošarine, sadržaj i način vođenja evidencija.

Cijeli tekst Zakona o trošarinama (NN 106/2018) koji stupa na snagu 1.1.2019. možete preuzeti ovdje: /file/files/Zakon%20o%20trosarinama%201.1.2019._NN%20106-2018.pdf

Podijeli na FB