PRAVILNIK O ODREĐIVANJU JAVNIH CESTA PO KOJIMA SE MORA ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH VOZILA KROZ REPUBLIKU HRVATSKU

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU JAVNIH CESTA PO KOJIMA SE MORA ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH VOZILA KROZ REPUBLIKU HRVATSKU

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1039

Na temelju članka 17. stavka 5. alineja 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014 i 110/2019) te članka 194. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015, 108/17, 70/2019 i 42/2020), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU JAVNIH CESTA PO KOJIMA SE MORA ODVIJATI TRANZITNI PROMET TERETNIH VOZILA KROZ REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom određuju se javne ceste po kojima se smije odvijati tranzitni promet vozila ili skupa vozila sa ili bez tereta čija ukupna masa prelazi 7,5 tona i/ili koja su sama ili s priključnim vozilom dulja od 14 metara.

(2) Pod tranzitnim prometom podrazumijeva se prijevoz iz jedne zemlje u drugu preko teritorija Republike Hrvatske bez utovara ili istovara robe u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Tranzitni promet teretnih automobila iz članka 1. ovog Pravilnika mora se odvijati sljedećim javnim cestama:

 

AUTOCESTE
Broj
ceste
Opis ceste Duljina (km)
A1 Zagreb (čvorište Lučko (A3)) – Karlovac – Bosiljevo – Split – čvorište Ploče (A10) – Karamatići (D425) 481,80
A2 G.P. Macelj (granica Rep. Slovenije) – Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir (A3) 61,00
A3 G.P. Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – G.P. Bajakovo (granica Rep. Srbije) 306,00
A4 G.P. Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka (A3)) 97,00
A5 Čvorište Osijek (D2) – Đakovo – čvorište Sredanci (A3) 55,00
A6 Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica (A7)) 81,00
A7 G.P. Rupa (granica Rep. Slovenije) – Matulji – Orehovica – čvorište Draga (D404) 31,40
A8 Čvorište Kanfanar (A9) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji (A7) 64,00
A9 Čvorište Umag (D510) – čvorište Kanfanar – čvorište Pula (D66) 76,30
A10 G. P. Nova Sela (granica Republike Bosne i Hercegovine) – čvorište Ploče (A1) 8,80
A11 Zagreb (čvorište Jakuševec, A3) – čvorište Lekenik (A11) 29,30
Ukupno kilometara autocesta: 1.291,60

 

 

 

DRŽAVNE CESTE
DC 1 Čvorište Krlovac (A1) – Ličko Petrovo Selo (D217) 87,30
DC 2 G.P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin (D528) 33,60
DC 2 Osijek (D34) – (D213) 7,10
DC 5 G.P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – V. Zdenci – Daruvar – Okučani – G.P. St. Gradiška (gr. BiH) 123,10
DC 6 G.P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1) 32,00
DC 6 G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47) 2,40
DC 7 G.P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek (D2) 42,30
DC 7 Čvorište Velika Kopanica (A3) – G.P. Sl. Šamac (gr. BiH) 13,60
DC 8 Čvorište Čeveljuša (D415) – G.P. Klek (gr. BiH) – G.P. Zaton Doli (gr. BiH) – Dubrovnik – G.P. Karasovići (gr. Crne Gore) 122,40
DC 30 Čvorište Lekenik (A11) – Petrinja – Hrv. Kostajnica (D47) 50,90
DC 34 D. Miholjac (D53) – Osijek (D2) 37,96
DC 46 G.P. Tovarnik – (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55) 43,60
DC 47 Čvorište Novska (A3) – G.P. Jasenovac (gr. BiH) 9,10
DC 47 Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6) 24,50
DC 53 G.P. D. Miholjac (gr. R. Mađarske) – Donji Miholjac (D34) 6,51
DC 53 Slavonski Brod (D514) – G.P. Sl. Brod (gr. BiH) 8,50
DC 55 Čvorište Županja (A3) – Županja (D214) 4,80
DC 55 Županja (D214) – G. P. Županja (gr. BiH) 3,10
DC 60 Trilj (D220) – Čaporice (D220) 4,10
DC 60 Čaporice – Cista Provo – Imotski – G.P. Vinjani Donji (gr. BiH) 51,90
DC 212 D7 – Kneževi Vinogradi – G.P. Batina (gr. R. Srbije) 22,10
DC 213 D2 – G.P. Erdut (gr. R. Srbije) 26,60
DC 217 Ličko Petrovo Selo (D1) – G.P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH) 3,00
DC 220 Čvorište Bisko (A1) – Čaporice (D60) – Trilj – G.P. Kamensko (gr. BiH) 28,90
DC 425 ČCP Karamatići (A1) – čvorište Čeveljuša (D8) 8,60
DC 510 Čvorište Umag (A9) – G. P. Kaštel (gr. R. Slovenije) 3,00
DC 514 Slavonski Brod (D53) – Slavonski Brod (D423) 2,00
DC 519 Dalj (D213) – Borovo (D2) 16,20
DC 525 Čvorište Slavonski Brod zapad (A3) – Slavonski Brod (D53) 2,20
DC 528 Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4) 2,40
Ukupno kilometara državnih cesta: 823,77

 

 

 

TRANZITNI PROMET IZ HRVATSKIH LUKA
IZLAZ IZ LUKE BRŠICA (RAŠA)
DC 421 Most Raša (D66) – luka Bršica 3,60
DC 66 Čvorište Pula (A9) – Most Raša (D421) 28,70
IZLAZ IZ LUKE RIJEKA
DC 404 Rijeka (D8) – Luka Brajdica – čvorište Draga (A7) 4,00
IZLAZ IZ LUKE ZADAR
DC 424 Zadar (luka Gaženica) – čvorište Zadar 2 (A1) 17,60
IZLAZ IZ LUKE ŠIBENIK
DC 58 Šibenik (luka) – čvorište Ražine (D8) 2,60
DC 8 Čvorište Vidici (D33) – čvorište Ražine (D58) 1,00
DC 33 Čvorište Šibenik (A1) – čvorište Vidici (D8) 4,30
IZLAZ IZ LUKE SPLIT
DC 410 Trajektna luka Split – čvorište Poljička cesta / Zbora narodne garde (D8) 4,00
DC 8 Čvorište Bilice (D1) – čvorište Poljička cesta / Zbora narodne garde (D410) 2,00
DC 1 Čvorište Dugopolje (A1) – Čvorište Bilice (D8) 12,60
IZLAZ IZ LUKE PLOČE
DC 425 Čvorište Čeveljuša (D8) – Luka Ploče 1,30
IZLAZ IZ LUKE DUBROVNIK
DC 420 Sustjepan (D8) – luka Gruž 2,80
IZLAZ IZ LUKE VUKOVAR
DC 2 Luka Vukovar – Borovo (D55) 2,70
DC 55 Borovo (D2) – Vinkovci – Čvorište Županja (A3) 40,17
IZLAZ IZ LUKE OSIJEK
DC 417 Riječno pristanište Osijek – D2 2,30
IZLAZ IZ LUKE SLAVONSKI BROD
DC 423 Riječno pristanište Slavonski Brod – Slavonski Brod (514) 6,20
DC 514 Slavonski Brod (514) – čvorište Slavonski Brod istok (A3) 0,90
Ukupno kilometara državnih cesta: 136,77

 

 

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka tranzitni promet po državnoj cesti DC 213 (D2 – G.P. Erdut (gr. R. Srbije), u dužini 26,60 km, dopušten je samo za teretna vozila koja imaju mjesto utovara/istovara ili kada je sjedište prijevoznika na području Slavonije i Branje u Republici Hrvatskoj ili Vojvodine u Republici Srbiji.

Članak 3.

(1) Upravitelji cesta obuhvaćenih člankom 2. ovog Pravilnika obvezni su putem medija obavijestiti javnost o ograničenjima kretanja teretnih vozila sukladno ovom Pravilniku i članku 31. Zakona cestama.

(2) Upravitelji cesta su obvezni značajnija raskrižja javnih cesta iz članka 2. stavka 1. (Prilog 2.) i cestu iz članka 2. stavka 2. (Prilog 3.) ovog Pravilnika obilježiti prometnim znakovima, signalizacijom i opremom i ukloniti prometne znakove, signalizaciju i opremu na javnim cestama koje više ne čine tranzitne koridore.

Članak 4.

Karta javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima se smije odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku u skladu s ovim Pravilnikom te način njihovog označavanja prometnim znakovima, nalaze se u prilozima 1., 2. i 3. koji čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 145/2008).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/17-03/05

Urbroj: 530-06-1-21-51

Zagreb, 3. svibnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

Karta javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima se tranzitni promet teretnih vozila mora odvijati kroz Republiku Hrvatsku

PRILOG 2.

Način označavanja javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima se tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku mora odvijati

Na autocestama tranzitni koridori se obilježavaju na ulazima i izlazima, odnosno na izlaznim i interregionalnim čvorištima autocesta te na spojnim cestama prema državnim cestama.

Na državnim cestama tranzitni koridori u pravilu se obilježavaju na prvom raskrižju iza graničnih prijelaza i/ili izlaza iz luka te na značajnijim raskrižjima.

Načelna rješenja, odnosno izgled prometnih znakova, prikazani su na slikama 1., 2. i 3., koje ovisno karakteristikama svake pojedine lokacije, podrazumijeva uporabu znaka »obvezan smjer« ili »dopušteni smjerovi«), odnosno znaka »zabrana skretanja udesno« s istaknutom dopunskom pločom.

Slika 1. Izgled prometnog znaka (B45)
s dopunskom pločom

Slika 2. Izgled prometnog znaka (B46-1)
s dopunskom pločom

Slika 3. Izgled prometnog znaka (B28-1)
s dopunskom pločom

PRILOG 3.

Način označavanja javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima je uvjetno dopušten tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku

Ceste kojima je uvjetno dopušten tranzitni promet u odnosu na mjesto utovara/istovara ili sjedište prijevoznika obilježavaju se na početku zabrane te na značajnijim raskrižjima.

Izgled prometnog znaka prikazan je na slici 4.

Slika 4. Izgled prometnog znaka (B26)
s dopunskom pločom

Podijeli na FB