Povećanje trošarina na alkohol, duhanske proizvode i bezalkoholna pića

Povećanje trošarina na alkohol, duhanske proizvode i bezalkoholna pića

Javnom raspravom o izmjenama Uredbi o visini trošarina na alkohol i alkoholna pića, na duhanske prerađevine i duhanske proizvode te o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, Ministarstvo financija predlaže njihovo povećanje od 1. ožujka 2020. godine.

Predloženom Uredbom o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića povećava se visina trošarine na etilni alkohol i iznosi 6.000,00 kuna po hektolitru čistog alkohola. Predložena visina trošarine na etilni alkohol od 6.000,00 kuna u odnosu na sadašnju od 5.300,00 kuna je veća za 13,2%. Visina trošarine na pivo, vino, ostala mirna pića dobivena vrenjem osim piva i vina i međuproizvode se ne mijenja.

Uredbom o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode povećava se visina trošarine na cigarete i iznos minimalne trošarine na cigarete, i to:

  • specifična trošarina u iznosu od 370,00 kuna za 1000 komada cigareta,
  • proporcionalna trošarina 34% od maloprodajne cijene cigareta,
  • minimalna trošarina na cigarete u iznosu od 824,00 kuna za 1000 komada cigareta.

Visina trošarine se ne mijenja u odnosu na sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje te ista iznosi 600,00 kn za 1 kilogram te na cigare i cigarilose koja iznosi 00,00 kn za 1000 komada. Također, visina trošarine se ne mijenja i u odnosu na e-tekućinu te iznosi 0,00 kn/1 mililitar, kao i na grijani duhanski proizvod i novi duhanski proizvod te iznosi 600,00 kuna za jedan kilogram.

Predložena Uredba za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića određuje način izračuna te visine sastavnica za izračun posebnog poreza. U odnosu na važeće propise, nema izmjena u načinu izračuna i visinama sastavnica  koje se odnose na oporezivanje kave.

U odnosu na posebni porez na bezalkoholna pića, predlaže se način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na bezalkoholna pića: prema volumenu te sadržaju šećera podijeljeno u četiri skupine, pri čemu pića s manjim sadržajem šećera plaćaju manji porez. Energetska pića uz visoki sadržaj šećera uobičajeno sadrže taurin i metil-ksantine, pa se predlaže njihovo oporezivanje po višim iznosima u odnosu na ostala bezalkoholna pića koja se oporezuju prema sadržaju šećera.

Sve navedene uredbe trebale bi stupiti na snagu 1. ožujka 2020. godine.

Podijeli na FB