Posebni postupci oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu

Posebni postupci oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu

Objavljeno: 29.ožujka 2021.

​Države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021. te je zbog toga izmijenjen Zakon o porezu na dodanu vrijednost (dalje: Zakon o PDV-u). O izmjenama odredbi Zakona o PDV-u o oporezivanju usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te oporezivanju prodaje dobara na daljinu koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021. više možete pročitati ovdje.
 
Napominjemo da se porezni obveznici mogu prijaviti za primjenu posebnih postupaka već od 1. travnja 2021., bez obzira što će ove izmjene Zakona o PDV-u stupiti na snagu 1. srpnja 2021.
Porezni obveznici koji ne izaberu primjenu posebnih postupaka obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja isporuka koje obavljaju.
 
Registracija korisnika za potrebe korištenja posebnog postupka oporezivanja obavlja se tako da potencijalni korisnici-porezni obveznici sami pristupaju na portal Porezne uprave Republike Hrvatske gdje popunjavaju formu s traženim podacima o njihovoj tvrtki. Nakon popunjavanja forme potencijalni korisnici podnose zahtjev za registraciju. Zahtjev se sprema u bazu i čeka na odobrenje službenika Porezne uprave. Ako službenik Porezne uprave odobri zahtjev, korisnik će elektroničkom poštom zaprimiti obavijest o odobrenju te korisničko ime i lozinku. U slučaju odbijanja zahtjeva, Porezna uprava će izdati rješenje o odbijanju istog i dostaviti ga običnom poštom poreznim obvezniku.
 
Portal za registraciju za potrebe korištenja posebnog postupka oporezivanja dostupan je ovdje.
 
Preuzeto sa Porezna uprava
Podijeli na FB