Porezni tretman donacija za humanitarne potrebe

Porezni tretman donacija za humanitarne potrebe

Ukoliko poduzetnici izvršavaju donaciju uplatom novčanih sredstava, poduzetnicima će se iznos doniranih sredstava priznati kao rashod (umanjenje osnovice za plaćanje poreza na dohodak i poreza na dobit ) do visine 2% prihoda (primitaka) ostvarenih u prethodnoj godini.

Novčana sredstva koje poduzetnici doniraju ne podliježu obavezi obračuna PDV-a, s obzirom da se ne očekuje nikakva protuusluga za donirana sredstva.

Ukoliko se donacija izvršava isporukom dobara, poduzetnici su obvezatni na tako donirana dobra platiti PDV. Međutim, i kod ovih donacija za iznos izvršene donacije priznaje se rashod (umanjenje osnovice za plaćanje poreza na dohodak i poreza na dobit ) do visine 2% ostvarenih prihoda (primitaka) u prethodnoj godini.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama 130/2015 omogućeno je doniranje hrane bez plaćanja PDV-a. U te neoporezive isporuke dobara mogu se uključiti samo one koje vrijede najviše 2 % od darovateljevih prihoda odnosno primitaka prethodne godine.

Porezna uprava, Središnji ured objavila je službeno mišljenje Kl.: 410-01/14-01/1319 od 22. svibnja 2014. u kojem se navodi da potpore koje isplaćuju poslodavci svojim radnicima u svrhu uklanjanja i ublažavanja posljedica elementarne nepogode većeg opsega, odnosno katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske ne smatraju se dohotkom i ne podliježu obračunu i uplati poreza na dohodak.

Uvjet za to je da poslodavci u svojim evidencijama osiguraju podatke o radnicima kojima su isplatili potporu za štetu pretrpljenu od elementarne nepogode, odnosno katastrofe, kao i datumu isplate i isplaćenom iznosu, budući da u trenutku isplate nisu raspoloživi podaci o konačnoj procjeni štete sukladno Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda donesenoj na temelju članka 26. Zakona. Također, uvjet je i da su poslodavci omogućili potpore na transparentan način svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

Podijeli na FB