Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

​Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 106/18) te Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Narodne novine, broj 1/19) donijeli su promjene u načinu određivanja visine paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, a koje se primjenjuju od utvrđivanja paušalnog poreza za 2019. godinu i nadalje.

Sukladno navedenim propisima jedinice lokalne samouprave bile su obvezne tijekom mjeseca siječnja 2019. godine donijeti Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (u daljnjem tekstu Odluka) kojom utvrđuju visinu paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj te ju  dostaviti Poreznoj upravi do 15. veljače 2019. Svojom Odlukom jedinice lokalne samouprave propisuju visinu paušalnog poreza koja u skladu s propisima ne može iznositi manje od 150,00 kuna, niti više od 1.500,00 kuna.

Odluka pojedine jedinice lokalne samouprave primjenjuje se za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu koja se pruža na području te jedinice lokalne samouprave. Ukoliko jedinica lokalne samouprave nije donijela Odluku, primijenit će se zakonski propisana visina paušalnog poreza od 750,00 kuna. Na isti način utvrdit će se visina paušalnog poreza za one kategorije djelatnosti za koje jedinica lokalne samouprave svojom Odlukom nije propisala visinu.

Donijete Odluke objavljene su na mrežnim stranicama Porezne uprave. Radi lakšeg snalaženja, Porezna uprava u nastavku donosi i tablični prikaz visine paušalnog poreza po donijetim Odlukama, kao i pregled jedinica lokalne samouprave koje nisu donijele Odluke​.

S obzirom na prvu godinu primjene izmijenjenog načina propisivanja visine paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, Porezna uprava je u više navrata kontaktirala jedinice lokalne samouprave radi donošenja Odluka  kako ne bi došlo do primjene zakonski propisane visine paušalnog poreza u iznosu od 750,00 kuna i time do povećanja poreznog opterećenja poreznih obveznika. Stoga će Porezna uprava na temelju zaprimljenih Odluka, tijekom mjeseca travnja svim poreznim obveznicima izdati nova rješenja o visini paušalnog poreza te prilagoditi rokove plaćanja za prvi kvartal 2019. godine.​

Izvor: Porezna uprava

Podijeli na FB