Oslobođenje od plaćanja PDV-a za obrte dadilja

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za obrte dadilja

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost donio je dobru vijest za sve dadilje obrtnice koje su do sada bile u sustavu PDV-a.

Od 1.1.2020. sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN121/19) ukidanjem stavka 3. u članku 39. Zakona o PDV oslobađaju se od plaćanja PDV-a.

 U nastavku teksta dolje možete vidjeti Mišljenje Porezne uprave koje je objavljeno na web stranici Porezne uprave, a možete ga pročitati u cijelosti na ovom linku:  http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19678

2. Brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa       

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine brisane su odredbe članka 39. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18) kojima je bio propisan uvjet da ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) Zakona o PDV-u mogu primijeniti ako ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.       

Prema tome, porezni obveznici koji nisu ispunjavali uvjete iz članka 39. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost te su na obavljene isporuke obračunavali PDV (primjerice poliklinika trgovačko društvo, trgovačko društvo koje obavlja usluge stomatologije i dentalne tehnike, trgovačko društvo koje obavlja usluge socijalne skrbi, usluge skrbi o djeci koje se obavljaju u okviru obrta, trgovačko društvo koje obavlja usluge obrazovanja u vezi s nastavnim programima koje donese odnosno odobri nadležno ministarstvo, od 1. siječnja 2020. primjenjuju oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) Zakona o PDV-u.      

Primjena navedenog oslobođenja nije opcionalna, što znači da porezni obveznik koji obavi isporuke oslobođene plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) Zakona o PDV-u ne zaračunava PDV, već primjenjuje oslobođenje i obvezan je prema odredbama članka 79. stavka 3. Zakona o PDV-u pozvati se u računu na odredbe Zakona o PDV-u kojima je to oslobođenje propisano. Podaci o isporukama oslobođenim plaćanja PDVa iz članka 39. Zakona o PDV-u iskazuju se pod točkom I.8. Obrasca PDV.

Ističemo da stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost 1. siječnja 2020. ne dolazi do izmjena u primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točaka c) i e) Zakona o PDV-u te je obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim zanimanjima i usluge što ih obavljaju dentalni tehničari i isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine i dalje oslobođeno plaćanja PDV-a.

Podijeli na FB