Okvirni sporazum o prekograničnom radu na daljinu u EU, EGP i Švicarskoj

Okvirni sporazum o prekograničnom radu na daljinu u EU, EGP i Švicarskoj

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, uz suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, potpisao je Okvirni sporazum o prekograničnom radu na daljinu u EU, EGP (Norveška, Lihtenštajn i Island) i Švicarskoj. Okvirni sporazum između država potpisnica (trenutačno 17 država) stupio je na snagu 1. srpnja 2023.

Prema propisanim pravilima iz Uredbe (EZ) 883/2004 prekogranični rad na daljinu može znatno utjecati na to koja je država članica nadležna za područje socijalne sigurnosti konkretnih radnika. Budući da je fizičko mjesto rada odlučujući kriterij za određivanje mjerodavnog zakonodavstva o socijalnoj sigurnosti, rad na daljinu u državi članici uobičajenog boravišta može dovesti do promjene zakonodavstva o socijalnom osiguranju. To će biti slučaj, na primjer, kad rad na daljinu u državi uobičajenog boravišta bude iznosio 25% i više od ukupnog radnog vremena.

Okvirni sporazum nudi rješenje koje spaja interese radnika, poslodavaca i institucija socijalne sigurnosti, kako bi se suočili sa stvarnošću rada na daljinu. Njime se utvrđuju pravila za učinkovito i pravodobno sklapanje pojedinačnih sporazuma iz članka 16. Uredbe 883/2004 za slučajeve u njegovom djelokrugu.

Okvirni sporazum omogućava između država potpisnica sklapanje pojedinačnih odstupanja u interesu kategorije zaposlenih radnika koji rade na daljinu i njihovih poslodavaca, uz ispunjenje određenih uvjeta.

Zahtjev se može podnijeti dazaposlenik podliježe zakonodavstvu o socijalnom osiguranju države u kojoj je registrirano sjedište ili mjesto poslovanja njegovog poslodavca u slučaju da:
 

  • država uobičajenog boravišta zaposlenika nije država registriranog sjedišta ili mjesta poslovanja njegovog poslodavca
  • njegov prekogranični rad na daljinu u državi uobičajenog boravišta je manji od 50% ukupnog radnog vremena i
  • zahtjev se postavlja uz suglasnost poslodavca i zaposlenika.

 
Detaljne informacije, tekst Sporazuma kao i ažurirani popis država potpisnica može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland 

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Podijeli na FB