Obrtnici se nisu dužni upisati u Registar stvarnih vlasnika

Obrtnici se nisu dužni upisati u Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova, a uspostavljen je Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Registar u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca operativno vodi Financijska agencija.
Registar sadrži podatke o stvarnim vlasnicima trusta i pravnih subjekata:
–    trgovačkih društava
–    podružnica stranih trgovačkih društava
–    udruga
–    zaklada
–    fundacija
–    ustanova
Trgovačka društva, udruge i drugi gore navedeni subjekti dužni su dostaviti podatke o stvarnim vlasnicima do 31.12.2019., i to bez plaćanja naknade:
–    putem web aplikacije FINA-ine agencije uz certifikat
–    u poslovnicama FINA-e na za to predviđenim obrascima 
Osnovna svrha uspostavljanja Registra je povećanje transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenje mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te sprječavanje financiranja terorizma.
Obrtnici nisu obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika te stoga nisu dužni u Registar stvarnih vlasnika upisati podatke o stvarnim vlasnicima.

Podijeli na FB