Obavijest podnositeljima Obrasca JOPPD vezana za isplate primitaka (od nesamostalnog rada (plaće), drugog dohotka i sl.) u siječnju 2023.

Obavijest podnositeljima Obrasca JOPPD vezana za isplate primitaka (od nesamostalnog rada (plaće), drugog dohotka i sl.) u siječnju 2023.

Objavljeno: 4.siječnja 2023.

 

​Sukladno članku 73. Zakona o uvođenju eura kao službene valute (Na​​​rodne novine br. 57/22, 88/22) propisano je kako se Obrazac JOPPD Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja koji prema propisima koji uređuju oporezivanje dohotka ima oznaku izvješća prije dana uvođenja eura podnosi se u kunama, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća nakon dana uvođenja eura podnosi se u euru. Ispravak i nadopuna Obrasca JOPPD podnosi se u valuti u kojoj je dostavljen izvorni obrazac. 

Plaće i ostali primici i naknade za prosinac 2022. koje se isplaćuju u siječnju 2023. obračunavaju se i iskazuju u Obrascu JOPPD u euru. 

Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx podnosi se u euru, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 22xxx (ispravci i nadopune) podnosi se u kunama. 

Ističemo da sukladno čl. 77. stavku 17. Pravilnika o porezu na dohodak u slučaju kada se podnosi, ispravlja i nadopunjuje, Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 22xxx, obveze za uplatu/preplatu utvrđuju se prema zbroju preračunatih iznosa u euro na razini svake pojedine vrste prihoda i po svakom stjecatelju primitaka odnosno osiguraniku prema podacima sa stranice B Obrasca JOPPD. Navedeno je potrebno kako bi se ispravno povezali podaci i rasporedili po svakom pojedinom stjecatelju primitaka budući da se pri plaćanju kunski iznosi preračunavaju i evidentiraju u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.​

Preuzeto sa: Porezna uprava

Podijeli na FB