Novi Zakon o zaštiti potrošača

Novi Zakon o zaštiti potrošača

Dana 28. svibnja 2022. stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača.

Poveznica: Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22)

Neke od izmjena na koje se Zakon odnosi su:

 • pisani prigovor i reklamacije potrošača
 • isticanje cijena za posebne oblike prodaje
 • nepoštena poslovna praksa – prodaja proizvoda dvojne kvalitete
 • zavaravajuća propuštanja i crna lista
 • prodaja izvan poslovnih prostorija
 • definiranje popisa javnih usluga
 • troškovi vještačenja i dr.

Pozivamo članove da svoje poslovanje usklade s odredbama novog zakona.

Ističemo neke od važnijih novosti prema novom Zakonu:

 • Pisani prigovor i odgovor na prigovor

Novim Zakonom propisana je uz obvezu omogućavanja podnošenja pisanog prigovora osobno u poslovnim prostorijama trgovca, putem pošte i e-pošte, i mogućnost podnošenja pisanog prigovora putem drugih sredstava mrežne komunikacije koja omogućuju pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju. Izbačen je telefaks kao mogućnost podnošenja prigovora.

Trgovac je dužan bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi zaprimanje prigovora potrošača te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora u poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici ako je uspostavljena, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

 • Posebni oblici prodaje

Važna izmjena Zakona odnosi se na isticanje cijena robe – trgovac je u svakoj najavi sniženja i tijekom njega dužan istaknuti sniženu cijenu, ali i najnižu cijenu koju je primjenjivao za taj proizvod u zadnjih 30 dana. Kada se radi o usluzi, ovakvo pravilo vrijedi samo za prodaju unutar poslovnih prostorija, ali ne za oglašavanje i za prodaju izvan poslovnih prostorija ili putem interneta. Uvedene su nove obveze transparentnosti za internetska tržišta, posebno u odnosu na potrošača i koja su prava i obveze tih strana.

 • Javne usluge potrošačima

Novi Zakon obuhvaća i usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, kako bi se povećala djelotvornost sustava rješavanja prigovora u tom području.

 • Nepoštena poslovna praksa

Proširuje se lista okolnosti koje uvijek predstavljaju nepoštenu poslovnu praksu, npr. preprodaja ulaznica za događanja ako ih je trgovac nabavio upotrebom automatiziranih sredstava za zaobilaženje broja ulaznica ili drugih pravila.

 • Ugovorni potrošački odnosi

Vezano za područje primjene ugovornih potrošačkih odnosa, uključujući i javne usluge (voda, plin i dr.), novim Zakonom obuhvaćene su sve vrste ugovora bez obzira na status trgovca.

 • Troškovi vještačenja

Pri vještačenjima koja se provode radi utvrđivanja materijalnih nedostataka na robi koji su se pojavili u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača, za razliku od do sad propisanog da trgovac snosi trošak vještačenja, novim Zakonom trgovac samo predujmljuje ovaj trošak.

Rok tijekom kojeg trgovac predujmljuje trošak vještačenja produljuje se sa šest mjeseci na godinu dana.

 • Raskid ugovora bez omogućivanja naknadnog roka

Potrošač može ugovor raskinuti ako iz okolnosti slučaja proizlazi da trgovac neće moći ispuniti ugovorne obveze ni u naknadno danom roku.

 • Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu

Trgovac je obvezan prije sklapanja ovakvih ugovora potrošača obavijestiti o svemu što mu je potrebno da bi dobio informiranu obavijest o kupnji.

Propisane su obveze trgovca pri prodaji ili promociji proizvoda, kao i nezatražene posjete potrošačevom domu. Trgovac je dužan jasno i razumljivo informirati potrošača o svrsi te o svim uvjetima sudjelovanja na ovakvim događanjima.

Potrošači od pružatelja internetskih tržišta moraju dobiti informaciju o tome je li osoba koja na tom tržištu nudi robu, digitalni sadržaj ili uslugu trgovac ili nije trgovac. U slučaju kada ta osoba nije trgovac, pružatelj internetskog tržišta treba obavijestiti potrošača da se prava potrošača uređena propisima usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije ne primjenjuju na tako sklopljeni ugovor.

 • Inspekcijski nadzor

Novost u Zakonu je i mogućnost inspektora da izda privremenu mjeru uklanjanja sadržaja ili ograničenja pristupa internetskoj stranici.

 • Reklamacije potrošača-korisnika javnih usluga

Propisano je da nakon primitka odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca na pisani prigovor, ako trgovac potrošaču nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, potrošač može podnijeti reklamaciju povjerenstvu za reklamacije potrošača. Trgovac je dužan omogućiti podnošenje reklamacije osobno u poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte. Trgovac je dužan bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi zaprimanje reklamacije potrošača.

Podijeli na FB