Mađarska: veće cijene cestarina

Mađarska: veće cijene cestarina

Mađarsko udruženje cestovnih prijevoznika (MKFE) prenijelo je vijest da je mađarska Vlada donijela odluku da se nakon tri godine, počevši od 1. siječnja 2019. godine, povećaju cijene cestarina na mađarskim prometnicama proporcionalno prijeđenim kilometrima za 5,8% kao i da se promijeni sistem naplate ovisno o kategoriji vozila s aspekta EURO standarda.

Do povećanja od 5,8 % došlo je zbog izjednačavanja sa kretanjima inflacije koja nisu primjenjivana u prethodne tri godine. S druge strane, nadležno ministarstvo objavilo je da je postojeći sustav naplate nepravedno favorizirao vozila kategorije Euro III i IV , te da će to prestati sljedeće godine. I sljedeće godine će u sustavu naplate cestarina biti tri kategorije vozila s aspekta EURO standarda ali drugačije grupiranih:

· kategorija A: Euro V i više (do sada: Euro III i više),
· kategorija B: Euro II, Euro III i Euro IV (do sada: Euro II)
· kategorija C: Euro I i niže (do sada: Euro I i niže).

Uvođenjem novih cijena i novih faktora za pojedine kategorije vozila s aspekta EURO standarda, najveća povećanje cijene cestarina biti će za vozila kategorije EURO III i EURO IV, i to od 24,5% do 32,25%, dok će za vozila kategorije EURO V i Euro VI, s 4 i više osovina poskupljenje iznositi oko 12,4%. Za vozila drugih kategorija povećanje će iznositi 5,8%.

U doljnoj tablici su navedeni apsolutni iznosi i postotak povećanja cijena cestarine po prijeđenom kilometru ovisno o EURO standardu i broja osovina (J2 – dvije osovine, J3 – tri osovine, J4 – četiri i više osovina).

  J2 J3 J4
  autocesta glavni cesta autocesta glavni cesta autocesta glavna cesta
Euro 0 HUF/km 3.50 1.49 4.90 2.57 7.92 4.94
    5.80% 5.80% 5.79% 5.80% 5.80% 5.80%
Euro I HUF/km 3.50 1.49 4.90 2.57 7.92 4.94
    5.80% 5.80% 5.79% 5.80% 5.80% 5.80%
Euro II HUF/km 3.04 1.29 4.26 2.24 6.6 4.12
    5.80% 5.79% 5.79% 5.80% 5.80% 5.80%
Euro III HUF/km 10.9 4.63 15.29 8.03 29.36 18.32
    24.47% 24.43% 24.47% 24.48% 32.25% 32.26%
Euro IV HUF/km 10.9 4.63 15.29 8.03 29.36 18.32
    24.47% 24.43% 24.47% 24.48% 32.25% 32.26%
Euro V HUF/km 2.58 1.09 3.62 1.91 11.30 7.05
    5.80% 5.77% 5.80% 5.81% 12.41% 12.43%
Euro VI HUF/km 2.58 1.09 3.62 1.91 11.30 7.05
    5.80% 5.77% 5.80% 5.81% 12.41% 12.43%

hrvatski prijevoznik

Podijeli na FB