JAVNI NATJEČAJ za dodjelu lokacija s mjestima na površinama javne namjene za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu lokacija s mjestima na površinama javne namjene za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu lokacija s mjestima na površinama javne namjene za postavljanje pokretnih
naprava za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se
organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga

Cijeli tekst natječaja:Javni natječaj za dodjelu lokacije s mjestima na površinama javne namjene za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija povodom božićnih blagdana (1)

Podijeli na FB