JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH DEFICITARNIH I PROIZVODNIH OBRTNIČKIH DJELATNOSTI

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH DEFICITARNIH I PROIZVODNIH OBRTNIČKIH DJELATNOSTI

Iz Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti izdvajamo dio koji mogu koristiti ugostitelji.

Korisnici potpora su:

• obrti;

• djelatnosti slobodnih zanimanja;

• mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost te u poslovnom subjektu imati zaposlenog vlasnika ili najmanje jednog zaposlenog radnika.

Deficitarnim se smatraju djelatnosti za kojima je na tržištu potražnja veća od ponude:

56.10.06 – Slastičarnice u kojima se pripremaju i uslužuju slastice,

56.10.07 – Slastičarnice u kojima se priprema i uslužuje sladoled.

Tradicijskim se smatraju djelatnosti koje se obavljaju na tradicijski način odnosno uporabom tradicijskih materijala i tehnologije prigodom proizvodnje i popravaka:

10.71 – proizvodnja kruha, svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna ostvaruju podnositelji zahtjeva:

– koji imaju rješenje kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta,

– koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik).

Ako se obavlja više djelatnosti potpora se mora namjenski iskoristiti isključivo za onu djelatnost za koju je odobrena.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore. Korisnik potpore dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 10% od dodijeljenog iznosa potpore. Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju potpore.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti može se dobiti:

• na web stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr

• u GRADSKOM UREDU ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO, Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,

soba 110, 109, 106, 105

tel., 61-01-110, 61-01-109, 61-01-106, 61-01-105

• u Udruženju ugostitelja Zagreb, Zagreb – Ravnice, Radauševa 3, telefon: 01 2360 202 i 01 2360 222.

Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno 20. lipnja 2016.
Dodatne datoteke možete vidjeti u rubrici Poticaji

Podijeli na FB