Zastoj (moratorij) s provedbom ovrha na plaći

Zastoj (moratorij) s provedbom ovrha na plaći

Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona zastaje se s postupanjem u svim ovršnim postupcima. Iznimno provodit će se ovršni postupci radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti poslodavac će zastati s provedbom ovrhe na plaći te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje isplatiti radniku.

Poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zaprimat će nove ovršne isprave radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju, ali neće plijeniti niti prenositi dio primanja ovrhovoditelju.

Izuzimaju se od ovrhe i sredstva koja se uplaćuju namjenski u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije. Također se izuzimaju od ovrhe i sredstva koja se isplaćuju kao mjera pomoći pravnim i fizičkim osobama uslijed posebnih okolnosti.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku zatezne kamate.

Trajanje ovih mjera tj. moratorija na ovrhu je do 1. kolovoza 2020. godine uz mogućnost naknadnog produljenja odlukom Vlade RH za još tri mjeseca.

Podijeli na FB