Zahtjevi obrtnika budućoj vlasti – hrvatski obrtnici očekuju odgovore!

Zahtjevi obrtnika budućoj vlasti – hrvatski obrtnici očekuju odgovore!

Kako bi poboljšali poslovnu klimu u Hrvatskoj i kako bi država stvorila poticajno i konkurentno poduzetničko okruženje te uvjete za rast i razvoj obrtništva i ukupnog gospodarstva, Hrvatska obrtnička komora (HOK) oblikovala je šest glavnih zahtjeva budućoj vlasti.

Hrvatska obrtnička komora poziva sve koji žele participirati u vlasti i stvaranju boljeg gospodarstva te utjecati na budućnost hrvatskog obrtništva da se očituju na ove zahtjeve i dostave svoje pisane komentare i prijedloge u HOK. Nakon parlamentarnih izbora, Hrvatska obrtnička komora očekuje da će se ovi problemi riješiti u partnerskom odnosu nove vlasti i HOK-a.

I. JAČANJE PRAVNOG POLOŽAJA OBRTNIKA
Tražimo:

– izjednačavanje statusa obrtnika s ostalim sudionicima na tržištu

– postupanje inspekcijskih službi kroz preventivu i edukaciju prije represije

– smanjenje administrativnih barijera u poslovanju

II. FLEKSIBILNO RADNO ZAKONODAVSTVO I ZAPOŠLJAVANJE
Tražimo:

– jednostavnije zapošljavanje za povremene poslove

– izjednačavanje prava obrtnika s radnicima

– iskoristiti potencijal Hrvatske obrtničke komore za prekvalifikaciju nezaposlenih

III. STABILNA POREZNA POLITIKA I FINANCIRANJE OBRTA
Tražimo:

– dosljednu provedbu Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

– poticajne porezne mjere za poslovanje obrtnika

– lakši pristup kreditima i drugim izvorima financiranja

IV. FINANCIJSKA DISCIPLINA – BOLJA NAPLATA POTRAŽIVANJA
Tražimo:

– dosljednu primjenu propisanih rokova plaćanja

– neoporezivi otpis nenaplativih potraživanja

– uvođenje jamca – platca za obveze prema Državnom proračunu

V. STRUKOVNO OBRAZOVANJE – TEMELJ RAZVOJA
Tražimo:

– uvođenje dualnog sustava strukovnog obrazovanja

– odgovornost i suradnju svih dionika u strukovnom obrazovanju

– promociju i veći značaj strukovnih kvalifikacija te cjeloživotnog obrazovanja

VI. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA – ZASTUPNICA INTERESA OBRTNIKA
Tražimo:

– povećati zastupljenost obrtnika u saborskim odborima, u Koordinaciji Vlade RH i u radnim grupama ministarstava

– priznavanje Hrvatske obrtničke komore kao poduzetničke potporne institucije
Zahtjevi obrtnika budućoj vlasti s detaljnim obrazloženjima u privitku:HOK_zahtjevi_obrtnika_novoj_vlasti_i_obrazlozenja_zahtjeva_2015-10-22 (1)

Podijeli na FB