Za putničke agencije u EU počelo novo razdoblje s direktivom o paket aranžmanima

Za putničke agencije u EU počelo novo razdoblje s direktivom o paket aranžmanima

Za putničke agencije u EU sa srpnjem ove godine počelo je novo razdoblje poslovanja primjenom direktive EU o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima koja potrošačima donosi veću zaštitu, a agencijama jasnije definiranje uvjeta pružanja usluga i druge novosti. Riječ je o direktivi EU koja je obvezna za sve članice, pa tako i Hrvatsku, i primjenjuje se od 1. srpnja, a koja je na snagu stupila krajem 2015., od kada su članice imale dvogodišnji rok da svoje nacionalne zakone usklade s odredbama te direktive.

Ta se direktiva dugo pripremala i očekivala, s obzirom na sve brže promjene u prodaji i općenito trendova u turizmu, pogotovo vezano za rastuću upravu novih tehnologija i digitalnih online platformi za prodaju i rezervaciju putovanja, koje, prema podacima Europske komisije, preferira više od 120 milijuna Europljana.

Već pri usvajanju direktive u Europskom parlamentu 2015. naglašeno je da nova direktiva donosi veću zaštitu potrošača, ali i tržišnog natjecanja, jer se, kako za Hinu kaže predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) Tomislav Fain, uz precizno definiranje uvjeta pružanja usluga paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana iz tržišne utakmice isključuje nelojalna konkurencija koja je izbjegavala svoje obveze zaštite potrošača.

Nova pravila, uz ostalo, definiraju da aranžmanska ili paket putovanja, sastavljena od avio leta, hotela i/ili renta a cara kupljena putem interneta za jedinstvenu cijenu imaju jednaku zaštitu kao paket kupljen ‘fizički’ u agencijama, a određene su i dvije vrste ugovora paket aranžmana, unaprijed dogovorene od strane organizatora putovanja ili prilagođene od strane putnika.

Definira se i novi način rezervacije putovanja koji se zove povezani putni aranžman, a gdje su korisnici vođeni, primjerice, da nakon što su rezervirali let rezerviraju i dodatne usluge kroz ciljane online poveznice.

Paket uslugom smatraju se minimalno dvije usluge i ono što je sklopljeno ugovorom u roku od 24 sata nakon rezervacije prve usluge, a osigurano je i pravo putnika da otkaže ugovoreni paket aranžman te dobije povrat novca ako se cijena paketa poveća više od 8 posto i ako se dogode nepredvidive situacije poput prirodnih nepogoda ili terorizma na ciljanoj destinaciji putovanja.

“Direktivom se jedinstveno reguliraju i ključni uvjeti poslovanja na području cijele EU, čime se otvaraju brojne prilike za hrvatske receptivne turističke agencije za prodaju svojih paketa-aranžmana i povezanih putnih aranžmana na jedinstvenom tržištu, što do sada zbog različitosti u nacionalnim regulativama praktički nije bilo moguće”, naglašava Fain.

Dodaje da su odredbe te direktive u Hrvatskoj ugrađene u Zakon o pružanju usluga u turizmu koji je na snazi od početka ove godine.

Za putnike koristi ima dosta, ali prije svega u tome što se povećava opseg kombinacija usluga putovanja u kojima uživaju specifičnu zaštitu, pri čemu iz UHPA-e izdvajaju da će najvažnije koristi od te zaštite putnici imati u smislu detaljnijeg i opsežnijeg informiranja o sadržaju i uvjetima pružanja usluge, proširenja obuhvata jamčevnog osiguranja kojim se putnicima omogućuje povrat uplaćenih sredstava u slučaju nesolventnosti i/ili stečaja pružatelja usluga paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana.

Na pitanje što se očekuje od novih pravila, iz UHPA-e kažu da je na samom početku primjene jako teško procijeniti koliko će odredbe direktive utjecati na ponašanja potrošača i hoće li se zbog toga smanjiti broj realiziranih usluga putovanja u okviru paket aranžmana u odnosu na povezane putne aranžmane, odnosno na kupovinu pojedinačnih usluga putovanja.

“Utjecaja će sigurno biti na poslovne interese ponuditelja usluga putovanja s jedne strane, ali i na potražnju i percepciju vrijednosti prava koje potrošači dobivaju kupovinom paket aranžmana odnosno povezanih putnih aranžmana”, smatraju u UHPA-i,.

Ocjenjuju da zbog primjene direktive u idućem razdoblju i agencije i potrošače očekuje dosta izazova u razumijevanju definicija paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana, kao i zbog moguće zlouporabe izuzeća od primjene direktive te drugi.

Za ovu godinu kažu da će biti godina prilagodbe agencija novoj regulativi na razini cijele EU, zbog čega je UHPA već organizirala edukacije i pravnu podršku za svoje članice, a koje pravnu i savjetodavnom podršku mogu dobiti i od ECTAA-e (Europsko udruženje nacionalnih udruga putničkih agencija i touroperatora), čiji je UHPA član.

(Hina) 

Podijeli na FB