Za poslove i djelatnosti ispitivanja nije potrebna akreditacija od Hrvatske akreditacijske agencije, kako je to predviđeno Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Za poslove i djelatnosti ispitivanja nije potrebna akreditacija od Hrvatske akreditacijske agencije, kako je to predviđeno Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Kako smo već u više navrata obavještavali, 25. srpnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15) kojim se, između ostalog, uređuju poslovi i djelatnost ispitivanja i prethodnih istraživanja.

Pod obavljanjem djelatnosti ispitivanja, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se obavljanje poslova ispitivanja materijala, određenih dijelova ili cijele građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta te kontrolna ispitivanja materijala koja se provode na temelju posebnih propisa, projekta građevine ili sumnje, a koji su od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu određene građevine.

Odredbom članka 42. ovoga Zakona, propisano je da djelatnost ispitivanja i/ili prethodnih istraživanja (prethodna istraživanja uključuju ispitivanja) može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je: 1. registrirana za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize, 2. ima potvrdu o akreditaciji koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za ispitivanja i 3. osigura stručnu osobu za obavljanje prethodnih istraživanja. Osposobljenost za poslove ispitivanja dokazuje se potvrdom o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za određenu metodu ispitivanja, čime se dokazuje i osposobljenost za metodu ekvivalentnu toj metodi ispitivanja za isto ili slično svojstvo, koju zahtijeva plan ispitivanja ili je određena u projektu građevine.

Odredbe članka 42. ovoga Zakona stupaju na snagu 1. lipnja 2017. godine.

Problem
Jednostavno rečeno, svako ispitivanje na građevini od 1. lipnja 2017., mogao bi izvoditi samo onaj koji ima akreditaciju od Hrvatske akreditacije agencije. Obzirom da pribavljanje akreditacije i svi poslovi vezani za to iziskuju vrijeme i trošak – koji iznosi od 30.000 do 60.000 kn pa naviše, mali gospodarski subjekti s npr. 3 zaposlena teško da bi mogli producirati i popunjavati svu potrebnu dokumentaciju koju akreditacija HAA predviđa za akreditirane tvrtke.

Rješenje
Nakon niza razgovora i dopisa upućenih Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, ukazujući na pozitivne EU primjere, uz suradnju i navođenje primjera iz Slovenije s Območnom zbornicom Krško, konačno je usvojen stav u pogledu ispitivanja u području elektrotehnike, da ih je moguće provoditi kao i do sada.
Dakle, ispitivanja u području elektrotehnike uređena su kao i do sada Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (Narodne novine, br. 5/10) i Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine, br. 87/08. i 33/10).

Više informacija moguće je preuzeti slijedom na link:

https://www.mgipu.hr/default.aspx?id=34459

Podijeli na FB