Vlada RH usvojila Konačni prijedlog zakona o Državnom inspektoratu

Vlada RH usvojila Konačni prijedlog zakona o Državnom inspektoratu

Vlada Republike Hrvatske danas je na svojoj 127. sjednici usvojila Konačni prijedlog zakona o Državnom inspektoratu, kojim se objedinjavaju inspekcijski poslovi iz nadležnosti 17 inspekcija unutar 8 ministarstava. Predmetni zakon stupit će na snagu 1. travnja 2019. godine, nakon što se uputi i prihvati u redovnoj saborskoj proceduri, a njegovim donošenjem postavit će se pravni okvir za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova koji su preuzeti u djelokrug Državnog inspektorata. Sam prijedlog zakona temelji se na funkcionalnom načelu organizacije inspekcija, kroz obavljanje inspekcijskih poslova unutar organizacijski neovisnog tijela od drugih tijela državne uprave. Intencija je Vlade na ovaj način pridonijeti učinkovitijem obavljanju inspekcijskih poslova i koherentnijem djelovanju u nadzoru primjene propisa te racionalnijem korištenju financijskih i drugih sredstava rada.

Cilj je smanjiti inspekcijski pritisak na poduzetnike

Kao predlagatelj zakona, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat istaknuo je da se predloženim nacrtom zakona uvode značajne promjene vezane uz postupanje inspektora prema gospodarskim subjektima u pogledu poduzimanja prekršajnih mjera. „Uvodimo jednu veliku novinu, a to je mogućnost da zbog počinjenja lakših prekršaja inspektor ne pokreće prekršajni postupak, ukoliko nadzirana pravna ili fizička osoba otkloni nepravilnosti i nedostatke tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno do donošenja rješenja, te ako je za utvrđenu nepravilnost donijeto rješenje i nadzirana osoba je postupila po rješenju inspektora“, objasnio je ministar Horvat, dodajući kako su iz ovog načela izuzeti teži prekršaji, te slučajevi ponovljenog počinjenja istog prekršaja od strane nadzirane osobe u roku od godinu dana. „Želja nam je da ovom mjerom uvelike smanjimo taj inspekcijski pritisak, odnosno presiju spram hrvatskih poduzetnika, te da jednom boljom koordinacijom do manjeg broja inspekcijskih nadzora“, naglasio je Horvat.

Projekt START uvelike će ubrzati i olakšati pokretanje poslovanja

Na istoj sjednici Vlada je donijela odluku o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START, koji bi također trebao biti pušten u funkciju u prvom tromjesečju iduće godine. Konkretno, za redovito održavanje i daljnji razvoj sustava zadužuje se Financijska agencija (FINA) koja će, koristeći Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS), do 31. ožujka 2019. godine stvoriti preduvjete za pokretanje poslovanja putem sustava za osnivače iz Hrvatske, dok će do 31. prosinca 2019. godine isto biti moguće i za osnivače iz inozemstva. „Sustav START jedan je od važnih projekata kojim želimo provesti digitalnu transformaciju Hrvatske, te nam je stoga izuzetno važno da omogućimo pokretanje poslovanja putem jednog online obrasca što prije. Početkom travnja to će biti moguće napraviti unutar 48 sati s bilo kojeg mjesta, bez da osnivači brinu o svim potvrdama koje su do sad trebali pribavljati“, zaključuje ministar Horvat.

www.mingo.hr

Podijeli na FB