Upute za ugostiteljske objekte i obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima je dozvoljena priprema, dostava i usluživanje na otvorenim terasama i drugim otvorenim prostorima za usluživanje hrane, pida, napitaka i slastica

Upute za ugostiteljske objekte i obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima je dozvoljena priprema, dostava i usluživanje na otvorenim terasama i drugim otvorenim prostorima za usluživanje hrane, pida, napitaka i slastica

Verzija 4.
Zagreb, 1. ožujka 2021.

Upute za ugostiteljske objekte i obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima je dozvoljena priprema, dostava i usluživanje na otvorenim terasama i drugim otvorenim prostorima za usluživanje hrane, pida, napitaka i slastica.
Ugostiteljski objekti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dozvoljena priprema, dostava i usluživanje na otvorenim terasama i drugim otvorenim prostorima za usluživanje hrane, pida, napitaka i slastica isto mogu obavljati uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera fizičke
udaljenosti na način kako slijedi:
1. Zabranjeno je usluživanje jela, pida i napitaka u samom objektu.
2. Ako se radi o isporuci (preuzimanju ili dostavi) hrane, pida, napitaka i slastica za van,
naručitelj preuzima kupljeno na vratima, prozoru ili neposredno ispred vrata objekta.
Prilikom čekanja u redu za isporuku, posjetitelji moraju nositi maske za lice.
3. Najvažnija mjera na terasama je osiguranje adekvatnog razmaka među gostima koji nisu
iz istog kudanstva. Stolovi i stolci moraju biti razmješteni na način da kada ljudi sjede za
stolom, bude minimalno 1.5 metra razmaka od svakog stolca za stolom kao i do bilo
kojeg stolca koji pripada drugom stolu. Razmak između stolova treba biti minimalno 3
metra.
4. Ovisno o veličini terase, stolova i stolaca, izračunava se najvedi broj korisnika koje mogu
istovremeno biti na terasi a obavijest o najvedem dopuštenom broju posjetitelja treba
biti vidljivo istaknuta svima na uvid. Vlasnici objekata su odgovorni za kontrolirano
punjenje terasa.
5. Ako terase imaju pregrade i zidove od pleksiglasa, plastike ili stakla, iste se trebaju
ukloniti ili otvoriti tako da prostor terase bude otvoren. Otvorenom terasom smatra se i
terasa koja ima krov i otvoreno više od polovice pripadajudih stijena.
6. Na ulasku u terasu treba biti dostupno dezinfekcijsko sredstvo s istaknutom obavješdu o
tome da je obavezno dezinficirati ruke pri dolasku.
7. Gosti smiju ulaziti u zatvoreni prostor objekta samo radi korištenja toaleta. Tijekom
boravka u zatvorenom prostoru svi moraju nositi masku i obavijest o toj obavezi mora
biti jasno istaknuta na ulasku u objekat.
8. Na objekte se moraju staviti obavijesti o najvedem dopuštenom broju posjetitelja,
obvezi držanja razmaka i korištenju maski. Nužno je osigurati da se ne stvaraju gužve, te
da se jasne upute o tome stave na sve ulaze i vidljiva mjesta.
9. Preporučuje se da izvori buke ugostiteljskih objekata ne prelaze 50 dBA.
10. Nastupi muzičara kao i nastupi DJ-a nisu dopušteni.

Podijeli na FB