Uputa o provedbi Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornome uređenju i gradnji NN 78/15

Uputa o provedbi Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornome uređenju i gradnji NN 78/15

objave Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornome uređenju i gradnji NN 78/15 u srpnju 2015. godine u praksi se pojavljivao problem provedbe Zakona kod malih gospodarskih subjekata.

Ukidanjem “licenciranja” ostala je stanovita praznina u tumačenjima tko i s kakvom kvalifikacijom zadovoljava zahtjeve Zakona te u kojim slučajevima su majstorski ispiti i ispiti o stručnoj osposobljenosti adekvatna kvalifikacija za vođenje obrtničkih radova, manje složenih radova.
Objavom ovih uputa, trebalo bi se pojasniti koji radovi se mogu obavljati sa ili bez ovlaštenog voditelja radova, te kakve su opcije poslovnog angažiranja ovlaštenog voditelja radova.

U prilogu je uputa objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te dodatno pojašnjenje od strane stručnih službi HOK-a.

Ukratko o uputi danoj na web stranici
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

1. Dan je pregled manje složenih radova za koje JEST potreban ovlašteni voditelj radova (tesar, zidar, krovopokrivač, vodoinstalater i dr.)
2. Dan je pregled manje složenih radova za koje NIJE potreban ovlašteni voditelj radova (limar, parketar, soboslikar i dr.)
3. Dano je pojašnjenje što su obveze ovlaštenog voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe (izvođenje radova u skladu s građevinskom dozvolom, izvođenje tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, briga da se osiguraju dokazi o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, vodi građevinski dnevnik i dr.).

Iz rečenog je vidljiva razlika između područja i obima znanja koje mora imati usvojeno osoba s položenim majstorskim ispitom i znanja potrebna za voditelja radova (odgovorna osoba) koja je savladala gradivo predviđeno stručnim ispitom.

Izuzeci

4. U uputi je u tablici dan pregled manje složenih radova, koji se mogu obavljati tako da majstor (majstorski ispit) figurira kao odgovorna osoba i nije nužno zaposliti dodatnu osobu sa stručnim ispitom.
Radi se uglavnom o strukama za koje je predviđen majstorski ispit (zidar, klesar, fasader i dr.)

Sve ovo omogućeno je samo za postojeće građevine, dakle održavanje, ako se obavlja jedan manje složeni rad (npr. zamjena dotrajale vodoinstalacije, izvođenje pregradnog zida, postavljanje uređaja za klimatizaciju i sl.).

5. Za nove građevine ili rekonstrukcije, gdje se radi novi projekt i građevinska dozvola, potrebno imenovati voditelje manje složenih radova različitih zanimanja unutar jedne struke (npr. građevinske struke), izvođač mora imati zaposlenog najmanje jednog voditelja manje složenih radova te struke (građevinske struke).
U slučaju kada se izvode radovi iz skupine manje složenih radova za koje je potrebno imenovati voditelje manje složenih radova različitih zanimanja i različitih struka (npr.: građevinske i strojarske struke), izvođač mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja.

6. Ovlašteni voditelj radova/građenja, zaposlenik izvođača koji je izvođenje manje složenih radova ugovorio s drugim izvođačem, može obavljati poslove voditelja radova/građenja na istoj građevini i za radove koje izvodi taj izvođač (koji nema zaposlenog ovlaštenog voditelja radova/građenja), ako su za građenje te građevine izvođači međusobno sklopili ugovor o poslovnoj suradnji.

Dakle, osim zapošljavanja ovlaštenog voditelja na neodređeno, određeno ili na par sati, omogućava se i ugovor o suradnji u slučaju kako je iznad navedeno.

Uputa:Uputa Ministarstva graditeljstva Dopuna upute:Dopuna upute HOK

Podijeli na FB