Ugradnja energetski učinkovitih bojlera – Uredba 813/2013

Ugradnja energetski učinkovitih bojlera – Uredba 813/2013

Tema ugradnje novih energetski učinkovitih bojlera i popratne građevinsko-tehničke kompatibilnosti s postojećim dimovodnim sustavima izazvala je velik interes javnosti te Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovim putem želi građanima Republike Hrvatske pružiti sve relevantne informacije. Također, želimo istaknuti sve mjere koje Ministarstvo poduzima, u suradnji sa svim zainteresiranim dionicima, kako bi usklađivanje s europskom regulativom rezultiralo zajedničkim rješenjem kojim bi se građanima RH omogućili što povoljniji uvjeti prilikom prelaska na nove ekološki prihvatljive sustave te kako bi se spriječilo znatno financijsko opterećenje za krajnje korisnike.

1. Direktiva 2009/125 EZ od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju te provedbena Uredba Komisije (EU) br. 813/2013 оd 2. kolovoza 2013. za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača (bojlera) odnose se samo na nove proizvode koji se stavljaju na tržište EU.   

Niti Direktiva niti Uredba ne propisuju obveznu zamjenu svih postojećih ugrađenih bojlera ili pripadajućih instalacijakoji od trenutka stupanja na snagu istih ne zadovoljavaju propisane zahtjeve, već se predviđa postupna zamjena nakon što bojlerima istekne životni vijek te više ne budu ispravni za uporabu.

2. Pri donošenju predmetne Uredbe vodilo se računa o svim vlasnicima bojlera u već izgrađenim višestambenim zgradama u zemljama članicama EU, kod kojih se zbog građevinsko-tehničkih razloga odnosno kompatibilnosti s postojećim dimovodnim sustavima bojleri ne bi mogli zamijeniti novim energetski učinkovitim bojlerima.

Iz tog razloga zahtjevi sadržani u predmetnoj Uredbi omogućuju da se na tržište EU osim novih kondenzacijskih bojlera i dalje mogu stavljati konvencionalni atmosferski tipovi bojlera za zgrade sa starim dimovodnim sustavima (tip B1), pod uvjetom da isti zadovoljavaju zahtjeve za eko-dizajn, kako bi se izbjeglo stvaranje neopravdanih troškova potrošačima.

Međutim, u Republici Hrvatskoj imamo specifičan slučaj jer postoji veliki broj zgrada sa specifičnim dimovodnim sustavima tzv. LAF/LAS, koji su projektirani samo za atmosferske bojlere sa zatvorenim sustavom izgaranja, tzv. turbo-bojlere. Na dimovodne sustave LAF/LAS ne mogu se priključiti bojleri koji zadovoljavaju zahtjeve eko dizajna prema gore navedenoj Uredbi, niti atmosferski (B1) niti kondenzacijski.

Postojeći turbo-bojleri ne zadovoljavaju zahtjeve energetske učinkovitosti, a proizvođači nisu odlučili modernizirati ovu vrstu bojlera u svrhu zadovoljavanja predmetnih zahtjeva pa se isti više ne mogu stavljati na tržište EU. U slučaju dotrajalosti turbo-bojlera, trenutno nema alternativnog tipa bojlera za zamjenu i ugradnju na postojeći dimovodni sustav. Ugradnja nekondenzacijskog bojlera tipa B1 kao i kondenzacijskog bojlera u LAF/LAS dimovodni sustav nije moguća bez sanacije dimovodnog sustava i zamjene svih bojlera na istoj dimovodnoj vertikali. Prema riječima zastupnika proizvođača bojlera  rezervni dijelovi bit će dostupni 10, 15 pa čak i 20 godina od prodaje proizvoda. To znači da je predmetne bojlere moguće popraviti, a kada popravak ne bude isplativ, a to je obično 15 – 20 godina od ugradnje bojlera, tada je potrebno zamijeniti predmetne bojlere s tehnološkim naprednijim, kondenzacijskim bojlerima, što je u potpunosti normalan slijed. Nismo upoznati da u ostalim državama članicama EU postoji problem sa dimovodnim sustavima LAF/LAS u opsegu kao što je to u RH.

3. Uredba 813/2013 je donešena u godini kada je RH primljena u članstvo u EU, pa se propustilo osigurati pravovremeno sudjelovanje stručnjaka iz RH u radnim skupinama ili tijelima prilikom donošenja predmetne Uredbe, kada je bilo moguće ukazati na moguće probleme i pokušati pronaći adekvatne mjere kojima bi se ublažili učinci koji predstavljaju znatno financijsko opterećenje za korisnike.

Sama Uredba imala je prijelazna razdoblja podijeljena u tri roka od dana donošenja za različite grupe zahtjeva i proizvoda, a za predmetne bojlere ključan je bio prvi rok 26. rujna 2015.

Provjeravamo mogućnost pokretanja naknadnog prijedloga privremenog izuzeća ili odgode primjene pojedinih odredaba Uredbe u RH za slučajeve zgrada s izgrađenim LAF/LAS dimovodnim sustavima, obzirom da postoji znatan broj takvih zgrada, a troškovi provedbe Uredbe predstavljaju značajno financijsko opterećenje korisnicima. 

4. U slučaju kritičnog kvara, havarije ili potpune dotrajalosti turbo-bojlera koji zahtijeva trenutnu zamjenu, pojavljuje se problem o kojem se u zadnje vrijeme govori u medijima. Taj korisnik nije u mogućnosti kupiti turbo bojler koji zadovoljava zahtjeve Pravilnika i Uredbe o eko dizajnu proizvoda. Isto tako korisnik nije u mogućnosti ugraditi novi kondenzacijski ili B1 bojler bez prethodne sanacije dimovodnog sustava i izmjene svih ostalih bojlera priključenih na istu dimovodnu vertikalu. Ovaj problem prisutan je kod relativno novijih stambenih objekata, izgrađenih u zadnjih 10-15 godina, koji su projektirani i izgrađeni s dimovodnim sustavima LAF/LAS isključivo za turbo bojlere.

Slijedom navedenoga Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je razgovore sa svim dionicima i relevantnim institucijama, uključivši eksperte iz navedenog područja, s ciljem da se pronađe rješenje za izbjegavanje situacija nepovoljnih za građane.

5. Uzimajući u obzir sve iznesene činjenice, nameće se zaključak da je problematika vezana za zamjenu bojlera, odnosno sanacije dimovodnih sustava prvenstveno u domeni graditeljske struke, odnosno ministarstva nadležnog za graditeljstvo, dok je stavljanje na tržište novih bojlera u nadležnosti ministarstva nadležnog za gospodarstvo.

Ostaje upitno da li se pri projektiranju građevina moglo predvidjeti i uzeti u obzir koji će se budući propisi donositi, kakvi će biti zahtjevi i njihovi učinci. Ovakve situacije su se u znatnoj mjeri mogle izbjeći kod građevina izgrađenih u zadnjih nekoliko godina da se u RH prilikom projektiranja zgrada više vodilo računa o propisima EU, kako postojećim tako i onima koji su u pripremi. Trenutna brojka takvih ugrađenih turbo bojlera je cca 75.000 i to prvenstveno u gradovima Zagrebu i Osijeku. Kako se radi o relativno novim bojlerima, isti se u većini slučajeva, u slučaju kvara, još uvijek mogu popraviti jer su za njih dostupni zamjenski dijelovi.

U tom smislu problem ćemo pokušati rješavati u suradnji s ministarstvom nadležnim za graditeljstvo, uključujući i ostale zainteresirane dionike, te ćemo pristupiti analizi trenutnog stanja s ciljem sagledavanja razmjera problema i pronalaženja adekvatnih rješenja. 

Razmotrit će se sve mogućnosti za tehničke prilagodbe ili preinake kako bi se omogućila ugradnja prikladnih bojlera koji zadovoljavaju zahtjeve predmetne Uredbe sa što manjim financijskim opterećenjima za korisnike koji u uporabi imaju ispravne turbo bojlere.

U ovom trenutku ne možemo govoriti o konkretnim financijskim opterećenjima vezanim uz zamjenu dotrajalih turbo bojlera novim kondenzacijskim te njihovim priključcima na postojeće dimovodne instalacije.

Posebno ističemo kako ćemo se zalagati da zahtjevi sadržani u Uredbi Komisije (EU) br. 813/2013 оd 2. kolovoza 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača ne rezultiraju stvaranjem neopravdanih troškova potrošačima, a što je u skladu i sa odredbama članka 15. stavka 4. Pravilnika o utvrđivanju zahtjeva za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom (NN 50/2015).

mingo.hr

Podijeli na FB