Tahografi – što nas čeka u sljedećih 5 godina?

Tahografi – što nas čeka u sljedećih 5 godina?

Sve na svijetu se mijenja pa tako i prijevoznike u sljedećih nekoliko godina očekuju velike promjene
u svijetu tahografa. U sljedećim godinama dolaze pametni tahografi druge generacije.
Oni će automatski bilježiti svaki prelazak nacionalne granice unutar država EU ali i svaku promjenu
opterećenja po osovinama, odnosno utovar i istovar tereta iz vozila. Cilj je bolje i kvalitetnije
kontrolirati kabotažu koja se obavlja unutar svake pojedine članice EU-a.

Osim što će sva nova vozila koja je prvi puta puštaju u promet (registriraju) u EU u budućnosti morati
biti opremljena pametnim tahografom druge generacije (o tome moraju voditi računa trgovci vozilima),
EU obvezuje i sve prijevoznike u međunarodnom prometu da retroaktivno, na svoja postojeća vozila,
naknadno ugrade pametne tahografe druge generacije. Vrijedi zapamtiti sljedeće datume:

od 21. kolovoza 2023. godine – SVA vozila koja se prvi puta puštaju u promet moraju biti opremljena
pametnim tahografom druge generacije
do 31. prosinca 2024. godine – vozila koja sudjeluju u MEĐUNARODNOM prometu, a do tada su bila opremljena
analognim ili digitalnim tahografom, isti moraju zamijeniti u pametni tahograf druge generacije
do 20. kolovoza 2025. godine – samo vozila koja sudjeluju u MEĐUNARODNOM prometu, a do tada su bila
opremljena pametnim tahografom prve generacije, isti moraju zamijeniti u pametni tahograf druge generacije
do 01. lipnja 2026. godine – teretna vozila koja sudjeluju u MEĐUNARODNOM prometu, a čija je najveća dopuštena
masa od 2,5 do 3,5 tona (ova vozila do sada uopće nisu trebala imati tahograf), moraju ugraditi pametni
tahograf druge generacije.

Naravno, svaki vozač koji upravlja vozilom opremljenim pametnim tahografom druge generacije.

Preuzeto sa tahograf.hr

Podijeli na FB