Stupanje na snagu izmjene i dopuna Pravilnika o provedbi OPZ-a

Stupanje na snagu izmjene i dopuna Pravilnika o provedbi OPZ-a

Objavljeno: 21.rujna 2020.

Nova izmjena i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna 2020. godine, a objavljene su u „Narodnim novinama“ broj 103/2020, donose slijedeće novosti:

Iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, propisano je da se trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti  što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom). Temeljem te odredbe testiranje bi se smatralo troškom poslodavca, ali ne i plaćom u naravi stoga ne bi postojala obveza obračuna javnih davanja. Zbog toga ne postoji ni obveza iskazivanja navedenog u obrascu JOPPD kao oporezivog niti novog neoporezivog primitka.

Ova odredba primjenjuje se od stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 19. rujna 2020. na dalje te nije propisana retroaktivna primjena.

Produljen je rok za primjenu obračunske kategorije pri uvozu te se za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra se da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).

www.porezna-uprava.hr

Podijeli na FB