SOTAH – informacija

SOTAH – informacija

Krajem 2022. godine na snagu je stupila izmjena i dopuna Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13, 36/15, 46/17 i 152/22).

Člankom 9. stavkom 2. Zakona propisano je da su poslodavci dužni evidentirati radno vrijeme mobilnih radnika te da se radno vrijeme mobilnih radnika evidentira na temelju podataka iz tahografa (5). Osim toga, stavak 6. govori da su poslodavci dužni prenositi podatke iz tahografa u središnji informacijski sustav za obradu tahografskih podataka (SOTAH).

Nova verzija Zakona u članku 38.a stavku 3. propisuje i novčane kazne u iznosu od 3310,00 do 6630,00 eura za prekršaj fizičke osobe – obrtnika koji ne prenosi podatke iz tahografa u središnji informacijski sustav za obradu tahografskih podataka ili ih ne prenosi na način propisan Pravilnikom o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika (NN 109/18).

Sustav za središnju obradu tahografskih podataka (SOTAH) omogućava jednostavnu pohranu i pregled tahografskih podataka obrtima i poduzećima. Upute za pristup SOTAH-u, kao i objašnjenje uloga, rola i prava možete pronaći ovdje: https://sotah.hr/hr/obveznici-korisnici-sustava-sotah/poduzeca

Za pristup sustavu SOTAH, osim važeće tahografske kartice, potrebna je i jedna od vjerodajnica razine 2, 3 ili 4 odobrenih u sustavu NIAS (https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667). Po isteku roka valjanosti tahografske kartice korisnik neće moći pristupiti sustavu.

Osim navedenih, SOTAH-u mogu pristupiti i registrirani korisnici, ali tek nakon što njihovu registraciju zatraži i potvrdi zakonski zastupnik prijevoznika (poduzeća).

Za sva pitanja vezana uz ovu aplikaciju možete se obratiti Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD d.o.o.) na broj telefona: 0800 0440 ili email: info@sotah.hr

Za članove koji preko Udruženja vode evidenciju radnog vremena, obavijest ću poslati čim saznam više informacija, ali vjerojatno nećete trebati ništa dodatno poduzimati.

Podijeli na FB