Razvijena aplikacija koja ubrzava postupak podnošenja zahtjeva vezanog uz minimalno tehničke uvjete koji se odnose na prodajne objekte

Razvijena aplikacija koja ubrzava postupak podnošenja zahtjeva vezanog uz minimalno tehničke uvjete koji se odnose na prodajne objekte

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta omogućilo je poslovnim subjektima podnošenje zahtjeva, njegovu obradu i izdavanje rješenja putem e procedure. Putem ove aplikacije može se uputiti zahtjev za izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica. Aplikacija Vas vodi kroz cijeli postupak popunjavanja obrasca i prilaganje potrebne dokumentacije na jednostavan i efikasan način.

Zahtjev za izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica, koji podnosite putem ove aplikacije, zaprima se u mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba na daljnji postupak koji završava donošenjem rješenja, ako su ispunjeni svi uvjeti, odnosno dostavljeni traženi dokazi  koji se odnose na: pravo korištenja poslovnog prostora (ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list), uporabnu dozvolu za građevine sukladno Zakonu o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13 i 20/17), uplatu odgovarajuće upravne pristojbe u skladu sa površinom prodajnog objekta te ostale potrebne dokaze kao što su: atest o ispravnosti električnih instalacija, atest o ispravnosti plinske instalacije, atest o zdravstvenoj ispravnosti vode, rješenje o provedenim mjerama za zaštitu od buke, atest radnog okoliša (temperatura, vlažnost, provjetravanje, osvjetljenje, kvadratura i  visina prodajnog i ostalih prostora), prethodno odobrenje za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru (ukoliko je građevina u kojoj se namjerava obavljati djelatnost zaštićena kao kulturno dobro).

Temeljem podnesenog zahtjeva i dostavljenih dokaza, ovlašteni službenici Ureda državne uprave i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, obavljaju očevid predmetnog objekta, nakon čega donose rješenje.

Rješenje doneseno temeljem zahtjeva stranke dostavlja se na adresu koju podnositelj zahtjeva navede u zahtjevu. Nakon primitka rješenja kojim se utvrđuje da prodajni objekt ispunjava propisane uvjete, podnositelj može početi obavljati registriranu djelatnost trgovine.

mingo.hr

Podijeli na FB