Provođenje nadzornih aktivnosti kod ugostiteljske djelatnosti – priopćenje

Provođenje nadzornih aktivnosti kod ugostiteljske djelatnosti – priopćenje

Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne uprave proveli su pojačane nadzore fiskalizacije u razdoblju od 1.7. do 31.8.2021. godine na cijelom području Republike Hrvatske, a posebno na jadranskoj obali, otocima i na području Grada Zagreba.
 
Nadzorne aktivnosti su provedene ciljano, na temelju prethodno provedene analize rizika. Primjenom suvremenih metoda i IT sustava fiskalizacije obavljala  se  provjera izdavanja i evidentiranja računa u realnom vremenu. Cilj nadzornih aktivnosti bio je otkrivanje poreznih obveznika koji evidentno i sustavno krše porezne propise te zaštita i omogućavanje nesmetanog poslovanja urednim poreznim obveznicima.
 
Porezna uprava je  provela  dvije vrste nadzornih aktivnosti i to: 
  • porezni nadzor izdavanja i evidentiranja računa (nadzor fiskalizacije na određeni dan) od čega su nepravilnosti utvrđene kod 49% poreznih obveznika i 
  • porezni nadzor praćenja izdavanja i evidentiranja računa (snimanje prometa).
Kod poreznih obveznika kod kojih je provedeno snimanje prometa i nadzori fiskalizacije na određeni dan za srpanj 2021. godine je utvrđeno povećanje prometa od 18% u odnosu na srpanj 2019. godine te 36% za kolovoz 2021. godine u odnosu za kolovoz 2019. godine.
 
Istovremeno kod poreznih obveznika kod kojih nisu provedene  nadzorne aktivnosti utvrđeno je smanjenje prometa u iznosu od 7% u odnosu na srpanj 2019. godine te povećanje od svega 5% za kolovoz 2021. godine u odnosu na kolovoz 2019. godine.
 
Porezna uprava je direktno kroz provedeno snimanje prometa i nadzore fiskalizacije nadzirala 35% fiskaliziranog prometa u iznosu 1.809.901.595,00 kn od ukupno fiskaliziranog prometa u djelatnosti  pripreme i usluživanja hrane i pića u iznosu 5.104.411.357,07 kn.
 
Obzirom na navedene podatke Porezna uprava nastavila je s provođenjem redovnih nadzornih aktivnosti kod predmetnih poreznih obveznika tražeći dodatnu dokumentaciju o ulazu/izlazu robe, normativima, cjenicima i sl. Tako je utvrđeno da su pojedini porezni obveznici evidentirali ulazne račune o nabavci robe (koristili pravo na odbitak ulaznog PDV-a) međutim nisu izdavali račune za sve obavljene usluge, a što je direktno utjecalo na značajno nižu operativnu maržu u nekim slučajevima nižu od marži ostvarenih u veleprodaji, čime su značajno smanjili prihode/primitke odnosno svoju obvezu PDV-a.  
 
Kod poreznih obveznika kod kojih je utvrđena pojavnost netočnog vođenja poslovnih knjiga, pokrenuti su zakonom propisani postupci procjene porezne osnovice. 
 
Novoutvrđene porezne obveze u spomenutim postupcima porezni obveznik može priznati i podnijeti zahtjev za sklapanje porezne nagodbe u kojem slučaju će biti oslobođen plaćanja dijela kamata ili može osporavati utvrđene obveze koristeći redovne pravne lijekove prigovor odnosno žalbu.  

​​preuzeto sa porezna.hr

Podijeli na FB