Prijave u Registar REGVOC dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša

Prijave u Registar REGVOC dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša

Podsjećamo obrtnike na promjenu obveze prijave u Registar REGVOC, prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Obveze operatera postrojenja koji se bave aktivnošću/aktivnostima iz članka 77. stavka 1. sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine, broj 117/2012 i 90/2014).

Od strane Vlade Republike Hrvatske 23. srpnja 2014. godine usvojena je Uredba o izmjenama i dopunama o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine”, broj 90/2014).

Ovim putem informiramo da je izmijenjen članak 86. stavak 2. na način da Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve (Registar) vodi Agencija za zaštitu okoliša, a ne kao do sada Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Temeljem navedenoga prijave u Registar na obrascu REGVOC od 1. siječnja 2015. godine potrebno dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša.

Podijeli na FB