Prihvaćen Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva

Na 84. sjednici održanoj 8. ožujka Vlada RH prihvatila je Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva. Cilj mu je olakšati poslovanje poduzetnicima, obrtnicima i gospodarstvenicima.

Od stavki koje su važnije, ističe se:

– Ukidanje obrasca DNR (evidencija isplaćenog dohotka od nesamostalnog rada)

– Ukidanje obrasca IP (evidencija o mjesečnim iznosima plaća

– Ukidanje obveze dostavljanja potvrda o drugom dohotku

– Mogućnost podnošenja PO-SD obrasca (za paušaliste) putem e-Porezne

– Ukidanje obveze dostave Porezne uprave za upis u registar korisnika prava na povrat trošarine i u registar trošarinskih obveznika

A predviđen je i njih drugih pojednostavljenja, kao npr.:

– Podnošenje zahtjeva za odobrenje za privatne detektive elektroničkim putem

– Smanjenje obuhvata obveznika za plaćanje članarine turističkim zajednicama

– Smanjenje obuhvata obveznika MTU za smještajni objekt za smještaj terenskih i sezonskih radnika

– Ukidanje naknade za ispit za akvakulturu i za ribarski ispit

– Ukidanje obveze ishođenja rješenja za slatkovodni ribolov

– Omogućavanje elektroničkog podnošenja popisa o ulovu u gospodarskom ribolovu

– Ukidanje obveze dostave matrice i otiska znaka proizvođača i dobavljača (plemenite kovine) na čuvanje u DZM

– Te niz drugih smanjenih naknada i potrebnih dokumenata, uključivo iz područja mjeriteljstva, statistike te geodetskih i katastarskih poslova.

Cjelokupni dokument Akcijskog plana nalazi se u privitku.

VRH 84 – 6.pdf 1,04 MB

Podijeli na FB
/ Novosti