Preporuke za glazbene škole i slične edukacije

Preporuke za glazbene škole i slične edukacije

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom pohađanja glazbenih škola. Iste se mogu primijeniti i na druge slične oblike edukacije.

Prostorno-tehnički i organizacijski uvjeti

Održavati higijenu prostora
Učionice, prostore za probe, sanitarne čvorove i ostale prostore prije održavanja predavanja i vježbi potrebno je očistiti, a prema mogućnosti i dezinficirati. Potrebno je osigurati dostatnu količinu jednokratnih materijala za brisanje ruku, deterdženata i sredstava za čišćenje. Za svaku prostoriju potrebno je osigurati kantu za otpatke s odgovarajućim poklopcem.

Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:

  • bez oboljelih od COVID-19 – ovdje
  • osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19 – ovdje.

Postaviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom
Za sve djelatnike i polaznike prije ili neposredno nakon ulaska u prostore za održavanje predavanja nužno je na vidljivom mjestu postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).

Održavati mjere fizičke udaljenosti
Predavanja i vježbe organizirati tako da se pri ulasku u učionice poštuju mjere udaljenosti od 1,5 metra između polaznika. Sjedeća mjesta u učionicama rasporediti na način da između polaznika također postoji razmak od 1,5 metra te definirati maksimalni broj polaznika koji istovremeno mogu boraviti u učionici. Učenicima prilikom prijave savjetovati da prilikom dolaska i u vremenu prije ulaska u školu poštuju mjere fizičke udaljenosti.

Prilagoditi broj polaznika u grupi
Prilikom prijavljivanja polaznika ili organiziranja predavanja već postojećih grupa voditi računa da broj polaznika ne prelazi maksimalni broj sjedećih mjesta u učionici, odnosno prostorima za vježbanje koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

Prozračivanje
Redovito prozračivati sve prostore.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju
Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posebnu pozornost posvetiti praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Nakon predavanja očistiti učionicu i sanitarni čvor
Po obavljenom predavanju prostorije se očiste (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje), a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) peru se, a potom i dezinficiraju. Prostorije se dobro prozrače (prozori se drže širom otvorenima najmanje 30 minuta).
 

Preporuke za predavače i polaznike

Opće zaštitne mjere

  • Izbjegavati dodirivanje lica
  • Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke.
  • Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijens.
  • Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su ovdje.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature
Predavači prije dolaska na posao trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku. Polaznicima se također savjetuje mjerenje temperature prema istim kriterijima te u slučaju povišene tjelesne temperature nedolazak na predavanja i kontaktiranje izabranog liječnika obiteljske medicine.

Preporučuje se nošenje maski u zatvorenim prostorima
Osim medicinskih maski mogu se koristiti i maske za lice koje prekrivaju usta i nos. Upute o pravilnom korištenju maski dostupne su ovdje.

U učionici ne konzumirati hranu
U učionicama se ne preporučuje konzumirati hranu. Polaznicima prilikom prijave preporučiti da sa sobom ponesu vlastitu bočicu s vodom koju je potrebno oprati deterdžentom i toplom vodom po dolasku kući. Ako je bočica jednokratna, nakon konzumacije adekvatno odložiti u kantu za otpatke.

Ograničiti trajanje boravka u zatvorenim prostorima
Po završetku nastave preporučuje se ne zadržavati se u zatvorenim prostorijama dulje nego što je to potrebno.

Probe na otvorenom
Ako je moguće, preporučuje se održavanje proba i izvedbi na otvorenom prostoru uz minimalnu udaljenost od 1,5 metra, odnosno 2 metra za puhačku sekciju.

Satovi pjevanja
Tijekom pjevanja potrebno je održavati međusobnu udaljenost od 4 metra, što vrijedi za individualne sate pjevanja kao i za probe zborova. Ako se u prostorima škole nalazi dovoljno velika prostorija, probe su dozvoljene, a postoji i mogućnost izvođenja proba u manjim skupinama.

Satovi sviranja
Tijekom nastave sviranja potrebno je održavati međusobnu udaljenost od 1,5 metra. Nakon korištenja glazbene opreme, oprema se mora po završetku sata dezinficirati.

Puhačke sekcije
Za probe i izvedbe puhačkih sekcija preporučuje se povećanje fizičke udaljenosti na minimalno 2 metra uz, ako je moguće, postavljanje zaštitnih pregrada između učenika u zatvorenom prostoru.

Podijeli na FB