Predavanje – program periodičke izobrazbe vozača – „kod 95“ u Udruženju obrtnika Sesvete

Predavanje – program periodičke izobrazbe vozača – „kod 95“ u Udruženju obrtnika Sesvete

Prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59/EZ, profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE, D1, D1E, D ili DE.

Sukladno navedenom Udruženje obrtnika Sesvete organizira provođenje programa periodičke izobrazbe dana 14.09.2019. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Sesvete, Ninska 11c.

Ispunjeni prijavni obrazac zajedno sa potvrdom o uplati treba dostaviti Udruženju najkasnije do 10.09.2019. godine kako bi se grupa na vrijeme prijavila Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.. Planira se grupa od cca 25 vozača. Druge grupe će se organizirati prema potrebi.

Prijavni obrazac i uplatnicu možete dobiti u Udruženju obrtnika Sesvete, Ninska 11c. Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 2008-232, e-mail na uo.sesvete@hok.hr ili direktno u Udruženju.

Za prijavu je potrebno: 

  • preslika osobne iskaznice (prednju i stražnju stranu)
  • preslika vozačke dozvole (prednju i stražnju stranu)
  • potvrda o uplati na iznos 1.500,00 kn
  • preslika Svjedodžbe za vozača ( odnosi se na one vozače koji su položili C kategorju nakon 10.09.2009. ili D kategoriju nakon 10.09.2009. godine
Podijeli na FB