Poziv na besplatnu radionicu Fonda za zaštitu okoliša – ispunjavanje obveza

Poziv na besplatnu radionicu Fonda za zaštitu okoliša – ispunjavanje obveza

U Hrvatskoj su od 2006. godine proizvođači i uvoznici koji na tržište stavljaju određene količine proizvoda u ambalaži, kao i električnu i elektroničku opremu  obveznici plaćanja naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada. Sustav naplate naknada, kao i zbrinjavanja tog otpada vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukoliko niste sigurni morate li i vi u sklopu svoje poslovne djelatnosti izvještavati Fond o količinama ambalaže i električnih te elektroničkih uređaja i opreme koju stavljate na tržište Republike Hrvatske informirajte se na edukativnim radionicama koje organizira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom.

Radionice su besplatne, a djelatnici Fonda će vam, između ostalog, u sklopu istih pojasniti način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi svoju zakonsku dužnost obavili u roku.

 Radionice će se održati u: 

  • Zagrebu 28.11.2017. u 10 sati (HGK, Draškovićeva 45, 1. kat)
  • Rijeci 30.11.2017. u 10 sati (Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23)
  • Splitu 4.12.2017. u 10 sati (Županijska komora Split, Obala Ante Trumbića 4)
  • Varaždinu 6.12.2017. u 10 sati  (Županijska komora Varaždin, Petra Preradovića 17)
  • Slavonskom Brodu 7.12.2017. u 10 sati  (Županijska komora Slavonski Brod, Matije Mesića 9)

 Ukoliko želite sudjelovati molimo Vas da se prijavite u Udruženje na tel. 2001-086 ili uo.sesvete@hok.hr  do 27.11.2017.

Podijeli na FB