Povećanje trošarina na cigarete

Povećanje trošarina na cigarete

Na 6. sjednici Vlade RH održanoj 24. studenog 2016. uz ostale odluke donesena je i Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje. Obrazlažući Uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, državni tajnik u Ministarstvu financija Željko Tufekčić podsjetio je da je Republici Hrvatskoj odobreno prijelazno razdoblje s danom 31. prosinca 2017. godine za dostizanje minimalne trošarine na cigarete. Ovom uredbom utvrđuje se da će specifična trošarina s trenutnih 230 porasti na 275 kuna za tisuću komada cigareta, a proporcionalna trošarina će se smanjiti s 38 na 36 posto od maloprodajne cijene cigareta. Minimalna trošarina na cigarete povećat će se sa 648 na 671 kunu za tisuću komada cigareta. Na ostali duhan za pušenje trošarina se podiže s 500 na 600 kuna za kilogram, dok trošarina za sitno rezani duhan sa 550 na 600 kuna za kilogram. Državni tajnik Tufekčić istaknuo je kako je očekivani fiskalni učinak ove odluke 140 milijuna kuna na godišnjoj razini, a da se u maloprodajnim cijenama ovo povećanje trošarina ne bi smjelo odraziti kao porast cijene veći od jedne kune po kutiji. Ova uredba je objavljena u Narodnim novinama 109/2016, a stupa na snagu 1. prosinca 2016. godine. Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete obvezni su popisati zalihe cigareta s početkom dana 1. prosinca 2016. godine, kada stupa na snagu predmetna Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete. Također, gore navedene osobe dužne su u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT) putem aplikacije e-Trošarine. Nadalje, trošarinski obveznici koji imaju pravo utvrđivanja maloprodajne cijene cigareta u mogućnosti su podnijeti Prijavu povećanja maloprodajne cijene cigareta u razdoblju od 1. prosinca do 5. prosinca 2016. godine, zaključno do 16 sati. Datum važenja povećanih maloprodajnih cijena je 6. prosinca 2016. godine. Za marke cigareta za koje će biti prijavljeno povećanje maloprodajne cijene s datumom važenja 6.12.2016. godine, trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete u obvezi su izvršiti popis zaliha na kraju dana koji prethodi danu početka važenja maloprodajne cijene cigareta (5.12.2016.), kao i u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT-MPC) putem aplikacije e-Trošarine. Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećima na dan 6.12.2016. biti će objavljeni dana 5.12.2016. godine.

Podijeli na FB