Poslovni savjeti: Mnogi troškovi radnika odsad neoporezivi

Poslovni savjeti: Mnogi troškovi radnika odsad neoporezivi

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, radnicima se mogu isplaćivati neoporezivi primici za trošak prehrane, smještaja, vrtića i odmora. Ujedno, povećao se neoporezivi iznos dnevnica za službena putovanja.

1.)

U kojem iznosu se od 1. rujna 2019. godine mogu neoporezivo plaćati radnicima trošak prehrane?
Izmijenjeni Pravilnik o porezu na dohodak stupio je na snagu 1. rujna 2019. i njime su definirane dvije mogućnosti neoporezivog podmirenja prehrambenih troškova radnika. U prvoj, poslodavac može isplatiti radniku na račun novčanu paušalnu naknadu do svote od 5.000,00 kn u godini. Po drugoj, poslodavac može podmiriti trošak prehrane do svote od 12.000,00 kn godišnje na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Koji je propisani uvjet da se dokumentacija smatra vjerodostojnom?
Dokumentacija se smatra vjerodostojnom kada računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinskim putem. Poslodavac može neoporezivo plaćati trošak prehrane radniku kada je iz dokumentacije vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi tijekom radnih dana. Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama.

Može li poslodavac istovremeno isplaćivati neoporezivu godišnju novčanu paušalnu naknadu za prehranu i plaćati troškove prehrane radnika putem vjerodostojne isprave?
Poslodavac ima mogućnost korištenja jedne od neoporezivih opcija plaćanja troškova prehrane radniku u poreznoj godini. Može odabrati godišnju novčanu paušalnu naknadu za prehranu (do 5.000,00 godišnje) ili isplatu troškova prehrane na temelju vjerodostojne isprave (do 12.000,00 godišnje).

Otkad se mogu neoporezivo plaćati neoporeziva godišnja novčana paušalna naknada za prehranu ili trošak prehrane radnika putem vjerodostojne isprave?
Poslodavac u 2019. godini može isplatiti radniku godišnju novčanu paušalnu naknadu za prehranu na račun u punoj svoti do 5.000,00 kn. Umjesto toga može neoporezivo radniku platiti trošak prehrane putem vjerodostojne isprave za razdoblje od 1. rujna 2019. godine tj. maksimalnih 12.000,00 kn u 2019. godini.

Može li se godišnju novčanu paušalnu naknadu za prehranu u iznosu od 5.000,00 kn isplatiti u gotovini?
Godišnja novčana paušalna naknada za prehranu u iznosu od 5.000,00 kn može se isplatiti samo na tekući račun radnika.

2.)

Kada se i pod kojim uvjetima mogu od 1. rujna 2019. troškovi smještaja neoporezivo plaćati radniku?
Izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak moguće je neoporezivo platiti troškove smještaja radnika koji su nastali za vrijeme rada kod poslodavca. Troškovi se plaćaju na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine stvarnih izdataka pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama smještaja glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Ako se usluga smještaja organizira kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz vjerodostojnu dokumentaciju.

Što ako radnik sam nađe smještaj ili sklopi ugovor o najmu s pružateljem najma (najmodavcem)?
Da bi se isplata troška smještaja smatrala neoporezivom radnik mora poslodavcu dostaviti presliku sklopljenog ugovora ili računa. Poslodavac taj iznos troška smještaja može uplatiti na tekući račun radnika. Uz to, poslodavac je obvezan zadržati preslike vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji.

Što se sve smatra troškom smještaja?
Troškom smještaja smatra se ukupna svota iskazana na ugovoru ili računu koji poslodavac ili radnik plaća trećoj osobi koja iznajmljuje prostor za stanovanje radnika. Važno je da se trošak smještaja zaista može pripisati radniku. U prijevodu, ugovor o najmu ili račun mora glasiti na radnika.

Što ako ugovor o najmu glasi na više osoba?
Ako ugovor o najmu glasi na više osoba neoporezivim primitkom smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati radniku.

Ulaze li troškovi režija u neoporezivi iznos troška smještaja koji se može isplatiti radniku?
Trošak smještaja ne uključuje troškove telefona, interneta, struje, vode, grijanja, odvoza smeća, uporaba garaže i sl.

Otkad se mogu neoporezivo plaćati troškovi smještaja radnika putem vjerodostojne isprave?
Poslodavac u 2019. godini može početi radniku plaćati troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. godine.

3.)

Kada i pod kojim uvjetima poslodavac može neoporezivo plaćati troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja (vrtić i jaslice)?
Prema mišljenju Porezne uprave poslodavac može za cijelu 2019. godinu radniku platiti naknadu za troškove redovne skrbi djece radnika do visine stvarnih izdataka. Neoporeziva naknada isplaćuje se na temelju vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja i drugih pravnih ili fizičkih osoba koje na temelju posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. Vjerodostojnom dokumentacijom smatra se račun, ugovor, uplatnica (može glasiti na dijete). Naknada se mora uplatiti na račun radnika. Djecom se smatraju djeca koju roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju i predškolske su dobi.

Mogu li se djeci radnika neoporezivo plaćati i dodatni programi u vrtićima i jaslicama?
Radnicima je moguće neoporezivo plaćati troškove redovne skrbi djece tj. osnovni programi. Radnicima nije moguće neoporezivo plaćati dodatne programe vrtića (npr. sat stranog jezika, sporta i sl.) koji se posebno (dodatno) naplaćuju.

4.)

Koliko iznose neoporezivi iznosi dnevnica za službena putovanja od 1. rujna 2019.?
Izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019. povećavaju se neoporezivi iznosi dnevnica za službena putovanja. Neoporeziva iznos pune dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu (kad putovanje traje više od 12 sati) je 200,00 kn. Pola dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu iznosit će 100,00 kn (kada putovanje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati).

5)

Na koji način se radniku može neoporezivo isplatiti naknada za podmirivanje troškova za odmor?
Od 1. rujna 2019. poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti do 2.500,00 kn godišnje naknade za podmirivanje troškova za odmor. Naknada se koristi za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga. Detalji oko načina isplate naknade bit će definirani kada Ministarstvo turizma donese poseban propis vezan za turistički vaučer.

preuzeto sa :www.jatrgovac.hr

Podijeli na FB