POSEBNA PONUDA PROIZVODA I USLUGA ERSTE BANKE ZA ČLANOVE OBRTNIČKE KOMORE ZAGREB

POSEBNA PONUDA PROIZVODA I USLUGA ERSTE BANKE ZA ČLANOVE OBRTNIČKE KOMORE ZAGREB

Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika grada Zagreba ispregovarali su sa Erste bankom za povoljnije uvjete kreditiranja i usluga Erste banke prema našim obrtnicima.

Transakcijsko bankarstvo

1. Platni promet

Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa možete na jednostavan način popuniti online na internetskog stranici Erste banke te ga dostaviti u najbližu poslovnicu Erste banke ili se obratiti svojem financijskom savjetniku.

2. On line bankarstvo

Usluge internetskog bankarstva možete dogovoriti u poslovnicama Erste banke 

 

* Erste NetBanking

Najjednostavniji način financijskog poslovanja kojim možete unaprijediti svoje poslovanje i ostvariti financijske uštede jer su naknade za sve vrste plaćanja (kunskih i deviznih) nize od onih u poslovnicama Erste banke ili FINA-e.

Prednosti:

– prijava Display karticom ili mTokenom bez obzira na računalni sustav

– pregled stanja i prometa po svim računima te detaljan pregled pojedine prometne stavke

– plaćanje domaćih i inozemnih naloga, kupnja i prodaja deviza i HSPV naloga

– kreiranje predložaka naloga za plaćanje i deviznih naloga, kreiranje uplatnica

– učitavanje datoteka kunskog i deviznog platnog prometa

– isplata plaća i otplata kredita zaposlenicima koji plaću primaju preko računa u Erste banci

– zbirno potpisivanje naloga i datoteka

– narudžba i pregled izvoda po računima u različitim formatima

– mogućnost predavanja online zahjteva za kredit, garanciju i akreditiv kao i zahtjev za BON 2

– korištenje raznih alata i kalkulatora

 

Erste mBanking

* usluga mobilnog bankarstva koja omogućava jednostavno praćenje i upravljanje sredstvima na svim vrstama računa u hodu

Prednosti:

– ista aplikacija za poslovne subjekte i fizičke osobe

– “slika i plati” opcija za pravne osobe 

– učitavanje fakture pristigle elektroničkom poštom izravno u mBanking i automatsko kreiranje naloga za plaćanje

– narudžba izvoda i faktura

 

Financiranje

1. Korisnik kredita

Članovi Udruženja obrtnika grada Zagreba i Obrtničke komore Zagreb koji zadovoljavaju uvjete kreditne sposobnosti u skladu s internim aktima Erste banke. Erste banka će odobravati kredite korisnicima kredita na temelju suglasnoti Povjerenstva Udruženja obrtnika grada Zagreba i Obrtničke komore Zagreb ali ni na koji način nije istima vezana prilikom donošenja odluke o odobravanju pojedinog kredita.

2. Vrsta kredita

Kratokoročni i dugoročni krediti u kunama.

3. Namjena kredita

– KRATKOROČNI KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA

– DUGOROČNI KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

Za što se mogu koristiti krediti ?

– za financiranje svih kratkoročnih potreba

– za trajna obrtna sredstva odnosno za financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovitom poslovnim aktivnostima, a odnose se na sirovine i materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, plaće, potraživanja od kupaca i opće troškove

4. Iznos kredita

Ovisno o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita: do 40.000,00kn

5. Rok i način otplate

Za kratkoročne kredite  do 12 mjeseci

Otplata kredita obavlja se u jednakim mjesečnim ratama ili jednokratno.

Za dugoročne kredite do 24 mjeseca.

Otplata kredita u anuitetima (mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim) u skladu s ugovorom o kreditu zaključenim s korisnikom kredita.

6. Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja kratkoročnih i dugoročnih kredita može biti do 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu s korisnikom kredita. Kredit se koristi odjednom ili sukcesivno, isplatom na račun korisnika kredita u Erste banci.

 

Podijeli na FB