Porezna uprava poziva građane da koriste nove usluge

Porezna uprava poziva građane da koriste nove usluge

Porezna uprava će i ove godine za sve građane izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak na temelju podataka s kojima raspolaže.

Ministarstvo financija – Porezna uprava nastavila je s proširenjem svojih usluga koje obveznici mogu koristiti elektroničkim putem, odnosno putem ePorezne. Korištenjem ePorezne obveznici mogu ostvarivati svoja prava ili izvršavati obveze od kuće bez dolaska u Poreznu upravu te bez plaćanja upravnih pristojbi. Proširenje usluga elektroničkim putem posebno je značajno i za građane. Za građane je pristup navedenom portalu sasvim jednostavan. Dovoljno je posjedovati obični bankovni token i prijaviti se na ePoreznu putem osobnog računala. 
 
Porezna uprava će i ove godine za sve građane izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak na temelju podataka s kojima raspolaže. Međutim, ukoliko građani žele da im se kroz godišnji obračun priznaju određena prava koja nisu poznata Poreznoj upravi – primjerice ako se traži priznavanje dodatnih uzdržavanih članova ili priznavanje invalidnosti ili boravka na potpomognutom području ili području grada Vukovara, navedene činjenice građani u tom slučaju mogu dojaviti Poreznoj upravi podnošenjem ZPP-DOH Obrasca. Kako bi se i ovaj postupak građanima olakšao, upućujemo građane da je od početka ove godine podnošenje navedenog obrasca omogućeno putem ePorezne. Građani jedino trebaju voditi računa da je rok za predaju navedenog obrasca najkasnije do 28. veljače tekuće godine.  
 
Zdravko Zrinušić, ravnatelj Porezne uprave:

 
„Ukoliko porezni obveznici koji koriste institut posebnog postupka žele iskoristiti zakonom propisana prava (npr. utvrđivanje prava na umanjenje oporezivog dohotka i/ili uvećanje osobnog odbitka), tada mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu putem e-porezne ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti takve dodatne podatke kojima Porezna uprava nije raspolagala putem Obrasca ZPP-DOH za priznavanjem prava u posebnom postupku.„
 
Porezna uprava, nakon zaprimanja zahtjeva, provest će postupak provjere utvrđivanja opravdanosti zahtjeva te ovisno o navedenom provesti postupak utvrđivanja godišnje obveze poreza na dohodak. Posebno podsjećamo građane da Poreznoj upravi podatke mogu dostaviti i oni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu te porezni obveznici nasljednici koji su u obvezi podnošenja godišnje porezne prijave u ime umrle osobe.
 
Obrazac ZPP-DOH može se slati s vjerodajnicama sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) minimalne sigurnosne razine 3, a sustavu se pristupa putem poveznice https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Pocetna.aspx ili odabirom usluga ePorezne na portalu e-građani https://pretinac.gov.hr/.

Poslovni.hr

Podijeli na FB