Otvoren sedmi “Pokreni nešto svoje” natječaj!

Otvoren sedmi “Pokreni nešto svoje” natječaj!

Pokreni nešto svoje“ je program fokusiran na jačanje poduzeća u ranoj fazi poslovanja, a koja su spremna za rast, kao i na već etablirana poduzeća koja razvijaju nove usluge, procese, poslovne modele ili dodatne djelatnosti.

ACT Grupa ključan je dionik impact ekosustava, i kao takav element istog međusobno povezuje, ali i usmjerava svojim fokusom na ekonomski rast koji počiva na impact praksama.

Svoje poduzetničko znanje transferiraju i na organizacije civilnog društva. Neki od primjera značajnih područja, koja su podržana projektnim međuorganizacijskim suradnjama su: pružanje socijalnih usluga, razvoj i digitalizacija ruralnih zajednica, radna integracija, poduzetništvo u kulturi, itd.

ACT Grupa u partnerstvu s tvrtkom Philip Morris Zagreb d.o.o. poziva hrvatske impact poduzetnike da prijave projekte kojima pozitivno utječu na društvo.

Važan kriterij pri odabiru je postojanje pozitivnog društvenog utjecaja. Društvena inovacija rješava društvene probleme, pa tako obuhvaća svaku intervenciju ili promjenu koja donosi pristup, mogućnosti ili nove prilike skupini koja prije te prilike nije imala.

Svi oblici inovacija koji smanjuju utjecaj na okoliš i/ili optimiziraju korištenje resursa su po definiciji ekološki su oblik inovacije.

Neki primjeri promjena:

 • razvoj i lansiranje novog proizvoda ili usluge
 • izmjena poslovnog modela
 • razvoj rada s radnicima
 • optimizacija ili uvođenje novih procesa
 • poboljšanje marketinških kanala
 • otvaranje novih tržišta.

Lista nije konačna.

Na natječaju za program „Pokreni nešto svoje“ deset najboljih osvojiti će bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 50.000 eura te šestomjesečnu mentorsku podršku za razvoj poslovanja.

Pet najboljih biti će sufinancirano sa sedam tisuća eura, a drugih pet će dobiti potporu od tri tisuće eura.

Vrijeme trajanja podrške je 6 mjeseci.

Početak provedbe podrške će biti oko 15. svibnja, a podrška završava oko 15. studenog 2023.

Prihvatljivi prijavitelj je:

 • postojeće mikropoduzeće ili
 • osoba pod uvjetom da prije korištenja potpore registrira poduzeće.

Korisnik potpore mora biti poduzeće sa sjedištem u Hrvatskoj koje spada u mikropoduzeća. Važan kriterij pri odabiru će biti postojanje pozitivnog društvenog utjecaja. 

Ostali uvjeti:

 • prijavitelj ima podmirene sve poreze i davanja nastala u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
 • prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
 • protiv odgovorne osobe prijavitelja se ne vodi kazneni postupak.

Prijavitelji šalju prijavu putem web obrasca: http://pokreninestosvoje.hr/prijavnica, a prijave je moguće predati do 20. ožujka 2023. do 12:00 sati (podne).

Prijavitelji ne šalju dodatnu dokumentaciju. Eventualno poslana dokumentacija će se zanemariti i neće biti pregledana.

Vrijeme trajanja podrške je šest mjeseci.

Kako se biraju dobitnici?

Stručna komisija ocjenjuje prijave sukladno kriterijima navedenima u uputama za prijavitelje.

Sve informacije o Programu potpore i natječaju za prijavitelje dostupne su na web stranicama Programa http://pokreninestosvoje.hr/.

Zainteresirani prijavitelji mogu postavljati pitanja isključivo na adresu e-pošte: kontakt@pokreninestosvoje.hr najkasnije do 13. ožujka do 12 sati.

Odgovori na postavljena pitanja će biti javno objavljeni na web stranicama Programa (http://pokreninestosvoje.hr/pitanja-i-odgovori/) 7. i 14. ožujka.

Rezultati prethodnih natječaja za program „Pokretni nešto svoje“, kao i opisi projekata korisnika Programa, dostupni su na poveznici: https://pokreninestosvoje.hr/rezultati/.

Podijeli na FB