Održano predavanje o prijedlogu novih Posebnih uzanci o građenju

Održano predavanje o prijedlogu novih Posebnih uzanci o građenju

U Hrvatskoj obrtničkoj komori 7. ožujka održano je predavanje o prijedlogu novih Posebnih uzanci o građenju (PUG). Predavanje je održao odvjetnik Mićo Ljubenko, jedan od autora novih uzanci.

Kako je rekao, trenutno su na snazi uzance iz 1977. godine, a promijenjene društvene, ekonomske, jezične i tehnološke okolnosti su dovele do toga da stare uzance nisu u koraku s vremenom.

Uzance pokrivaju većinu situacija koje nisu uređene zakonom, a izrazito su bitne u svakodnevnom poslovanju, kako bi posao između naručitelja i izvođača građevinskih radova bio obavljen na obostrano zadovoljstvo te kako ne bi došlo do sporova. Napomenuo je i da su zbog složenosti graditeljske struke sporovi iz područja graditeljstva prosječno najskuplji sporovi.

Zbog toga je priprema novih uzanci trajala dvije godine te je u njoj sudjelovala struka. Trenutno se vodi široka javna rasprava, kako bi konačni rezultat bio što bolji te kako bi, kada nove uzance budu donesene krajem ove godine, graditelji velikom većinom bili zadovoljni postignutim rezultatima.

Novi PUG dotaknuo se tema kao što su definiranje pojmova, pitanje penala, ovlasti nadzora, primopredaja, klauzula „ključ u ruke“, zahtjev za produženje roka, odnos PUG-a i Zakona o obveznim odnosima (Zakona o javnoj nabavi) i drugim pitanjima .

Premda je kreatorima novoga PUG-a jasno da ne mogu pokriti apsolutno svaki problem koji se može stvoriti u praksi, vjeruju da su napravili dobar posao i da će im tijekom razdoblja javne rasprave struka pomoći sa savjetima i povratnim informacijama, kako bi dodatno usavršili konačnu verziju dokumenta.

Odvjetnik Mićo Ljubenko naglasio je da, iako primjena uzanci nije zakonska obaveza, one imaju odgovarajuću težinu na sudu. Upozorio je da u ugovoru između naručitelja i izvođača izrijekom ne treba stajati da se uzance primjenjuju. Ukoliko se, pak, stranke odluče da im uzance ne trebaju, u ugovoru trebaju decidirano napisati da se ne koriste, što se u praksi baš i ne događa.

Jedina iznimka je kada se rade poslovi prema Zakonu o javnoj nabavi. Ovdje se podrazumijeva da uzance nisu uključene, osim ako ih se posebno ne navede kao uključene.

U raspravi je istaknuto da pitanje nadzora gradnje treba dodatno zakonski urediti. Obrtnici smatraju da nadzor trenutno nije učinkovit u praksi te da nadzorni inženjeri imaju poprilično velike ovlasti, ali nemaju gotovo nikakve odgovornosti.

Podijeli na FB